Đất đã có thông báo thu hồi không đủ điều kiện tặng, cho

Báo TN&MT| 08/06/2020 11:24

(TN&MT) - Bạn đọc Ngô Minh Phương (phuong72.cm@gmail.com) hỏi: Gia đình tôi có hơn 1ha đất nông nghiệp, giấy CNQSDĐ đứng tên cha mẹ tôi (đã tách thành 04 thửa từ trước), ngày 24/10/2019 có làm thủ cho tặng cho 04 anh em tôi mỗi người một thửa. Anh em chúng tôi có liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương để hoàn thành thủ tục tặng cho...

Bạn đọc Ngô Minh Phương (phuong72.cm@gmail.com) hỏi: Gia đình tôi có hơn 1ha đất nông nghiệp, giấy CNQSDĐ đứng tên cha mẹ tôi (đã tách thành 04 thửa từ trước), ngày 24/10/2019 có làm thủ cho tặng cho 04 anh em tôi mỗi người một thửa. Anh em chúng tôi có liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương để hoàn thành thủ tục tặng cho, nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương từ chối tiếp nhận với lý do: Phần diện tích đất này nằm trong quy hoạch xây dựng đường giao thông, Nhà nước đã bàn hành thông báo thu hồi đất cho cha mẹ tôi vào ngày 15/10/2019. 

Xin hỏi: Văn phòng Đăng ký Đất đai tại địa phương căn cứ khoản 6, Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 để không cấp đổi sổ cho các anh em tôi khi đã có thống báo thu hồi đất thì có đúng không. Trường hợp sau khi sang tên cho anh chị em tôi thì chính quyền địa phương có phải ban  hành lại thông báo thu hồi đất cho anh em tôi hay không?

Đất đã có thông báo thu hồi thì không đủ điều kiện để tặng, cho

Câu hỏi của bạn Tòa soạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Theo quy định tại  Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013:

“1. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này; 

b) Đất không có tranh chấp;  

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;    

đ) Trong thời hạn sử dụng đất.”.

Và Khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai”.

Như vậy, khi có quyết định thu hồi đất thì quyền sử dụng đất không còn nữa, nhà nước sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó không đáp ứng điều kiện về chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Điểm a Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Ngoài ra, đúng như Văn phòng Đăng ký đất đai trả lời gia đình bạn, theo quy định Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong đó có trường hợp: Sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, bố mẹ bạn sẽ không có quyền tặng cho diện tích đất đã có thông báo thu hồi đất do cơ quan Nhà nước ban hành. Và chính quyền địa phương không phải gửi thông báo thu hồi đến anh em của bạn mà chỉ cần gửi cho người đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bố mẹ bạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đất đã có thông báo thu hồi không đủ điều kiện tặng, cho
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO