Cung cấp thông tin dự báo, phục vụ hiệu quả phòng, chống thiên tai

Thanh Tùng| 13/04/2022 17:24

(TN&MT) - Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Kế hoạch nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin dự báo KTTV phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân, doanh nghiệp.

“Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời”

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến thời tiết, thủy văn, hải văn; cảnh báo và dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm như: bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), các đợt rét đậm, rét hại, sương muối, sương mù, nắng nóng, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, hạn hán, xâm nhập mặn, gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng trên phạm vi cả nước; cung cấp kịp thời, đầy đủ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm cho các cơ quan theo quy định tại Phụ lục IV Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

2.jpg
Một cuộc họp về công tác dự báo bão, áp thấp do Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì tại Tổng cục KTTV. Ảnh: Thanh Tùng

Chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai tại các đơn vị thuộc Tổng cục, đặc biệt tại các trạm KTTV vùng núi và hải đảo, các trạm KTTV nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai bão, lũ... đảm bảo an toàn về người, phương tiện, thiết bị, máy móc và công trình nhà cửa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và kịp thời khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KTTV, đặc biệt là các hiện tượng KTTV nguy hiểm, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai tránh lơ là, chủ quan.

Mọi hoạt động phòng, chống thiên tai phải bảo đảm toàn diện, tuyệt đối các yêu cầu về mục tiêu, nội dung công việc theo khẩu hiệu hành động của ngành KTTV: “Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời”.

Dự báo sớm, sát diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm

Về các nhiệm vụ chung, Tổng cục KTTV xác định theo dõi chặt chẽ, cảnh báo, dự báo sớm, sát diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, đặc biệt là bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn trên biển; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan, Trung ương, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, phòng, chống.

Triển khai thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình khí tượng thủy văn; xây dựng và hoàn thiện phương án quan trắc cho các trạm khí tượng thủy văn, ra đa thời tiết, nhất là khi xảy ra tình huống có thiên tai, trong đó, chú trọng việc truyền tin, các phương án quan trắc để ứng phó hiệu quả các tình huống nguy cấp.

Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư cần thiết cho công tác phòng, chống thiên tai; cử cán bộ thường trực khi có thiên tai xảy ra và làm tốt công tác phối hợp với địa phương khi có yêu cầu.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các quy định của Luật KTTV, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2.gif
Dự báo chính xác cường độ, hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới giúp ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại thiên tai. Ảnh minh họa: TTDB KTTV QG

Nâng cao chất lượng cảnh báo, dự báo thiên tai, trọng tâm là việc cảnh báo, dự báo sớm và chi tiết; tiếp tục nghiên cứu các phương pháp dự báo, cảnh báo, ưu tiên các phương pháp mang tính ứng dụng trong nghiệp vụ, đồng thời, chú trọng cải tiến nội dung và hình thức các bản tin cảnh báo, dự báo KTTV nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai (Quyết định số 2693/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2018); Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn (Quyết định số 1258/QĐ-BTNMT ngày 5/6/2020); Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (Quyết định số 2678/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2018)...

Tăng cường hợp tác song phương và đa phương để trao đổi thông tin dữ liệu KTTV, nhất là các số liệu KTTV xuyên biên giới; trao đổi, chia sẻ thông tin và công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để khai thác hạ tầng sẵn có, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đào tạo nhằm đưa thông tin tới người dân, nâng cao năng lực cộng đồng để nắm bắt tình hình, diễn biến thiên tai và chủ động ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Với trách nhiệm được giao, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cần thực hiện hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, giám sát các hiện tượng KTTV nguy hiểm, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về thiên tai theo quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 cho Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương và các cơ quan có liên quan theo quy định phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện quy định phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV đối với các đơn vị trong Hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia theo các quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV: Quyết định số 221/QĐ-TCKTTV ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV nguy hiểm; Quyết định số 309/QĐ-TCKTTV ngày 30/9/2021 quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường.

Nâng cao chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là nâng thời hạn dự báo, cảnh báo sớm bão, ATNĐ và cảnh báo mưa lớn, lũ lớn; chú trọng việc dự báo mưa lớn định lượng và chi tiết hóa các cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ công tác phòng, chống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cung cấp thông tin dự báo, phục vụ hiệu quả phòng, chống thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO