Xã hội

Cục Địa chất Việt Nam: Đưa tiêu chí không khói thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua

Mai Đan (thực hiện) 15/11/2023 - 15:27

(TN&MT) - Cục Địa chất Việt Nam vừa tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2013 - 2023. Trong khoảng thời gian này, Cục Địa chất Việt Nam (trước đó là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam để làm rõ những kết quả trên cũng như những giải pháp, phương hướng của đơn vị nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về tình hình tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Cục Địa chất Việt Nam trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Văn Nguyên: Cục Địa chất Việt Nam được tái thành lập từ ngày 1/1/2023 sau khi tách Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Trong 10 năm qua nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường của người lao động được nâng cao, có sự chuyển biến rõ rệt trong hành động. Tuy nhiên nhiều công chức, viên chức và người lao động vẫn hút thuốc lá tại những nơi công cộng như: hành lang, phòng họp… nên trong thực tế việc hút thuốc có giảm nhưng chưa được triệt để.

Đảm bảo thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 và văn bản triển khai của Bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trước đây, nay là Cục Địa chất Việt Nam đã ban hành Quyết định số 997/QĐ-ĐCKS ngày 18/11/2019 về Thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

z4881599521928_6ef0778eff0d8feaeff67a6523ace6aa.jpg
Ông Nguyễn Văn Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường

Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Tổng cục đã tích cực chỉ đạo các đơn vị tăng cường quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá tại các đơn vị trực thuộc đảm bảo 100% cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc quy định không hút thuốc lá tại công sở.

Tổng cục cũng bố trí nguồn kinh phí của ngân sách cho hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Tổng cục và các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam đã tổ chức phối hợp chặt chẽ trong công tác tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5.

Văn phòng Cục thường xuyên tuyên truyền bám sát chủ đề, đăng phát các thông điệp về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, kết hợp tuyên truyền gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

PV: Xin ông cho biết những kết quả bước đầu trong hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá của đơn vị?

Ông Nguyễn Văn Nguyên: Về hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá, Cục Địa chất Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc quy định “Không hút thuốc lá tại nơi làm việc” và trong các cuộc họp của cơ quan.

Cục đã thực hiện việc treo băng rôn với thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 tại một số trục đường chính trên địa bàn huyện và cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cục cũng treo biển “CẤM HÚT THUỐC” tại cơ quan, đơn vị; đưa tiêu chí không khói thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua để mọi người cùng tuân thủ và có ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ quan, đơn vị và xây dựng văn hóa công sở.

z4879434106336_b04db2737ec7e8d71d5012cb5e04c265.jpg
z4879432043159_a41d62c1f3aad149c93401078903f403.jpg
Cục Địa chất Việt Nam treo biển “CẤM HÚT THUỐC” tại nhiều khu vực dễ nhìn thấy và nhiều người qua lại

Các cơ quan, đơn vị trực thuộctổ chức tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá lồng ghép trong các cuộc họp, các buổi giao ban, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị.

Thông qua các cuộc họp cơ quan, lồng ghép, phổ biến các điều luật quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá, quyền và nghĩa vụ, yêu cầu người hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá, các sản phầm từ thuốc lá, thuốc lào, bao gồm cả thuốc lá điếu truyền thống cũng như các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và ảnh hưởng đối với sức khỏe và môi trường, để từ đó làm hạn chế viếc hút thuốc lá tại cơ quan, công sở đối với công chức, người lao động trong cơ quan để mọi người nhận thức rõ về nguyên nhân, tác hại của thuốc lá đối với môi trường xung quanh và tác hại sức khỏe đối với con người.

Về kết quả thực hiện quy định môi trường không khói thuốc theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc lá tại nơi làm việc, triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các buổi giao ban, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, thông qua các buổi họp công đoàn, sinh hoạt chi đoàn và trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành iOffice.

Các đơn vị trực thuộc cũng đa dạng hóa các hình thức truyền thông như: Đăng tải các văn bản pháp luật liên quan, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá”, với thông điệp “Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta”; treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc.

Các tổ chức Hội, đoàn thể đã triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá” bằng nhiều hình thức phù hợp, sáng tạo; phối hợp liên ngành tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Qua các hoạt động tuyên truyền, các tầng lớp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc; quy định về cấm hút thuốc tại công sở và nơi công cộng.

PV: Thưa ông, để việc triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày càng hiệu quả, Cục Địa chất Việt Nam đề xuất những giải pháp gì?

Ông Nguyễn Văn Nguyên: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cùng với các văn bản triển khai đã cụ thể hóa các mục tiêu được giao trong trong công tác tuyên truyền tác hại của thuốc lá. Cùng với đó, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương cũng đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm quán triệt việc triển khai thực hiện Luật. Để việc thực hiện ngày càng tốt hơn, Cục Địa chất Việt Nam đề xuất tiếp tục tăng cường công tác giáo dục truyền thông về tác hại thuốc lá và các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, ưu tiên các hoạt động truyền thông ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá trong giới trẻ.

Đồng thời, cần có biện pháp kiểm soát việc quảng cáo sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là sản phẩm thuốc lá mới trên môi trường mạng, youtube, mạng xã hội, facebook…; xem xét tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá.

z4879424592309_7754790d73e9e42c7d07a9e5df8c2e1e.jpg
Cục Địa chất Việt Nam quan tâm xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

Bên cạnh đó, giao trách nhiệm về việc thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tới những người đứng đầu của đơn vị.

Ngoài ra, triển khai hiệu quả đồng bộ biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cam kết không hút thuốc tại nơi làm việc; đưa nội dung về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá vào đánh giá xếp loại thi đua hàng năm.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cục Địa chất Việt Nam: Đưa tiêu chí không khói thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO