Tư vấn pháp luật

Cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản tỉnh Bến Tre

Phạm Oanh 22/09/2023 - 15:34

(TN&MT) - Theo kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre: Bộ TN&MT xem xét, sớm phản hồi Tờ trình số 8261/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bến Tre về việc xem xét kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Đề xuất của UBND tỉnh Bến Tre tại Tờ trình số 8261/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 có cùng nội dung với đề xuất tại Tờ trình số 2732/TTr-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2023. Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ TN&MT đã có Công văn số 5122/BTNMT-KSVN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chủ trương thực hiện cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung cụ thể của Công văn số 5122/BTNMT-KSVN như sau:

khai-thac-cat.jpeg
Ảnh minh họa

Theo nội dung Tờ trình số 2732/TTr-UBND và các văn bản nêu trên, Quy hoạch khoáng sản tỉnh Bến Tre năm 2014 được phân kỳ thực hiện đến năm 2020. Theo quy định của pháp luật về quy hoạch, Quy hoạch khoáng sản tỉnh Bến Tre thuộc danh sách các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch tỉnh tại Nghị quyết số 110/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch.

Điểm d khoản 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 quy định: “Quy hoạch quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 được tiếp tục thực hiện, kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt”.

Theo quy định trên, Quy hoạch khoáng sản tỉnh Bến Tre được điều chỉnh nội dung theo quy định tại Điều 14 Luật Khoáng sản năm 2010 và kéo dài cho đến khi Quy hoạch tỉnh Bến Tre lập theo quy định của Luật Quy hoạch được phê duyệt; theo đó, trường hợp có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn để bổ sung các điểm mỏ cát vào Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bến Tre báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền về điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản tỉnh Bến Tre theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 để cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

Về đấu giá quyền khai thác khoáng sản các khu vực mỏ cát sông đã đưa vào quy hoạch: Sau khi các mỏ khoáng sản được bổ sung vào quy hoạch khoáng sản tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền quy định của pháp luật về khoáng sản.

Về việc thu hồi khoáng sản trong quá trình cải tạo đoạn sông thành hồ nước ngọt: Trường hợp có dự án được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Khoáng sản năm 2010.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản tỉnh Bến Tre
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO