Cao Bằng: Quy định mới về việc lựa chọn đối tượng để cấp phép khai thác khoáng sản

30/07/2019 16:31

(TN&MT) – Công ty tôi đang muốn xin cấp phép khai thác khoáng sản ở địa phận tỉnh Cao Bằng. Xin hỏi, tỉnh này có quy định như thế nào về việc lựa chọn tổ chức,...

(TN&MT) – Công ty tôi đang muốn xin cấp phép khai thác khoáng sản ở địa phận tỉnh Cao Bằng. Xin hỏi, tỉnh này có quy định như thế nào về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp phép khai thác? Trình tự các thủ tục về khoáng sản để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ra sao?
che
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 

Trả lời

Câu hỏi của bạn báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo Điều 6 Quyết định trên, việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản như sau:

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được lựa chọn cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Căn cứ vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có thể tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản về Sở Tài nguyên và Môi trường để được lựa chọn là tổ chức, cá nhân chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được lựa chọn để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: Là tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản; Là tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Khoáng sản; Là tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân có quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đồng ý cho thay thế và các bên đã hoàn thành việc hoàn trả chi phí thăm dò theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 Luật Khoáng sản.

Trong khi đó, Điều 7 quy định trình tự các thủ tục về khoáng sản để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản như sau:

Sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định, tổ chức, cá nhân phải hoàn thiện các thủ tục sau đây để được khai thác khoáng sản: Đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, trừ các trường hợp: khu vực đã có kết quả phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 65 Luật khoáng sản; khai thác tận thu khoáng sản.

Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Khoáng sản, văn bản trong hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Sau đó, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Khoáng sản, văn bản trong hồ sơ quy định tại Điều 50 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Cuối cùng là đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Theo đó, cá nhân, tổ chức lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Khoáng sản, văn bản trong hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Đối với khai thác tận thu khoáng sản lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 70 Luật Khoáng sản, văn bản trong hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Đối với khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 65 Luật khoáng sản lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Quy định mới về việc lựa chọn đối tượng để cấp phép khai thác khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO