--Quảng cáo---

Cần Thơ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường

Ngành TN&MT - Bài và ảnh: Lê Hùng - 14:14 28/07/2020

(TN&MT) - Công tác cải cách hành chính (CCHC) về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực đất đai luôn được Sở TN&MT TP. Cần Thơ xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, là khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiều kết quả đạt được

Trên cơ sở Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 1/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 20/5/2016 của UBND TP. Cần Thơ về việc tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2015 - 2020”; Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã xây dựng các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác CCHC; tập trung rà soát, cắt giảm, hủy bỏ TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao chất lượng, kỹ năng xử lý công việc của đội ngũ công chức, viên chức ngành TN&MT.

Giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường tại Bộ phận một cửa - Sở TN&MT TP. Cần Thơ

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã kịp thời tham mưu UBND ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương nhằm cụ thể ho cơ chế chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, nhất là chính sách pháp luật về đất đai là hành lang pháp lý nhằm tháo gỡ khó khăn, giải phóng các rào cản, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã luôn quan tâm thực hiện, đặc biệt là các TTHC về đất đai; trong đó, ưu tiên rà soát rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, đơn giản hóa các mẫu đơn, mẫu tờ khai, lệ phí… Theo lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đã góp phần giải quyết nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư các công trình, dự án trọng điểm của thành phố.

Việc công khai, minh bạch tiêu chí tiếp cận đất đai, để giúp doanh nghiệp, người dân có thể chủ động nắm bắt thông tin, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã chỉ đạo đẩy mạnh các hình thức công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất; công bố bảng giá đất hàng năm; công khai mức giá đền bù, số hộ, diện tích đất, loại đất bị thu hồi, tài sản, cây trồng cùng với mức giá đền bù. Bên cạnh đó, công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của đơn vị để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị về quy trình, TTHC, các thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức về TTHC trên cổng thông tin điện tử của Sở để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Đặc biệt, Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn công khai, cập nhật thường xuyên danh sách đã ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp thuận tiện nắm bắt thông tin nhanh chóng.

Công tác tiếp công dân hàng tuần tiếp tục được Sở TN&MT TP. Cần Thơ duy trì để lắng nghe, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về TTHC lĩnh vực đất đai, môi trường cho doanh nghiệp, người dân; thường xuyên quán triệt công chức, viên chức thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành trong quá trình thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực.

Trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ ngày càng được kiện toàn, lề lối làm việc và tinh thần, thái độ khi tiếp xúc với công dân được kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, từ đó trong thời gian qua, chưa có phản ánh, khiếu nại của tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức Sở TN&MT TP. Cần Thơ trong giải quyết TTHC.

Các thủ tục hành chính có liên quan được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa - Sở TN&MT TP. Cần Thơ

Ngoài ra, Sở TN&MT còn tham mưu UBND TP. Cần Thơ ban hành quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Sở TN&MT, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước. Việc tham gia phối hợp này đã góp phần đưa công tác cấp GCNQSDĐ từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo trả kết quả đúng hẹn đạt trên 95% lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung, nhất là quản lý về lĩnh vực đất đai nói riêng tại địa phương, hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh PCI của TP. Cần Thơ, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến, công khai minh bạch những quy định pháp luật về đất đai, môi trường để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo đúng quy định; thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; tích cực phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư liên quan đến tiền sử dụng đất, giá đất cụ thể; đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư của ngành nhằm thu hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thứ hai, tập trung thực hiện cải cách TTHC trọng tâm liên quan đến lĩnh vực đất đai; rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, nhất là thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với chính sách, chủ trương đầu tư của thành phố, góp phần nâng cao chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của TP. Cần Thơ.

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm xây dựng hệ thống thông tin đất đai thống nhất, trong đó, tập trung triển khai thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; tập trung các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, đối với những dự án đang triển khai, tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục đất đai để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; đồng thời, lập kế hoạch rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất, đất chuyển nhượng, đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, nhiều TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai đã được cắt giảm và rút ngắn thời gian giải quyết. Cụ thể, đã cắt giảm 34/68 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT; 31/42 TTHC thuộc thẩm quyền của cấp huyện và hủy bỏ 30 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã. Về thời gian giải quyết TTHC cũng được rút ngắn, điển hình như thủ tục cấp GCNQSDĐ do bị mất từ 30 ngày giảm xuống còn 10 ngày; tách thửa, hợp thửa đất từ 20 ngày giảm xuống còn 15 ngày; xác nhận trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân từ 10 ngày giảm còn 5 ngày; thực hiện đồng thời thủ tục tách thửa và chuyển quyền sử dụng đất, thủ tục thay đổi địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân hoặc thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp đã được chỉnh lý giấy chứng nhận ngay trong ngày hoặc qua ngày làm việc hôm sau.

Thứ tư, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND TP. Cần Thơ thực hiện kịp thời công tác thẩm định, bồi thường hỗ trợ tái định cư; tập trung nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai cho doanh nghiệp trong công tác giao đất, cho thuê đất, định giá đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Thứ năm, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong thủ tục hành chính về đất đai. Sở TN&MT TP. Cần Thơ luôn luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao ngày càng tốt hơn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững của thành phố trong thời gian tới.

  • Sở TN&MT Cần Thơ: Kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh cải cách hành chính
    Ngành TN&MT - 11:59 13/11/2018
    (TN&MT) - Ngay từ đầu năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân” gắn với chủ đề cải cách hành chính của Sở TN&MT “Nụ cười công sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO