Căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Báo TN&MT| 07/01/2020 16:33

(TN&MT) - Gia đình tôi có thửa đất 2 vụ lúa, ký hiệu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 2L. Theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP thì đất thuộc xã đồng bằng, tỉnh trung du miền núi là 105 nghìn đồng/m2. Vậy khi nhà nước thu hồi đất thì gia đình tôi có được áp dụng mức giá này không? Địa chỉ gia đình tôi là xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thì có được áp dụng mức giá của xã đồng bằng, tỉnh trung du miền núi phía Bắc hay không?

Trả lời

Câu hỏi của Bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Trước tiên, phải khẳng định với bạn rằng, khung giá đất theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP không phải là căn cứ để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của gia đình nhà bạn. Hiện có 3 khái niệm là khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể, bạn cần hiểu đúng về các khái niệm này.

Để giúp bạn hiểu hơn về các khái niệm trên, Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tạo thành Bảng thông tin như sau:

Tiêu chí

Khung giá đất

Bảng giá đất

Giá đất cụ thể

Căn cứ pháp lý

- Điều 113 Luật Đất đai 2013

- Nghị định 44/2014/NĐ-CP

 

- Điều 114 Luật Đất đai 2013

- Nghị định 44/2014/NĐ-CP

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP

- Điều 114 Luật Đất đai 2013

- Nghị định 44/2014/NĐ-CP

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Khái niệm

 Là các quy định của Chính phủ xác định giá đất từ tối thiểu đến tối đa cho từng loại đất.

 Là tập hợp các mức giá đất cho mỗi loại đất do UBND cấp tỉnh ban hành trên cơ sở phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

 Là giá đất theo mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ, quyết định thu hồi đất và được UBND cấp tỉnh xây dựng

Cơ quan ban hành

Chính phủ

UBND cấp tỉnh sau khi trình HĐND cùng cấp thông qua

UBND cấp tỉnh

Thời hạn ban hành

Xây dựng định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng

Xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ

-

Trường hợp áp dụng

 

Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để UBND cấp tỉnh quy định bảng giá đất tại địa phương.

 

- Tính tiền sử dụng đất khi:

+ NN công nhận QSDĐ của hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức;

+ Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở trong hạn mức giao đất ở..

- Tính thuế sử dụng đất;

- Tính phí và lệ phí

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính

- Tính tiền bồi thường cho NN khi gây thiệt hại

- Tính giá trị QSDĐ để trả cho người tự nguyện trả lại đất...

- Tính tiền bồi thường khi NN thu hồi đất.

- Tính tiền sử dụng đất khi:

+ NN công nhận QSDĐ của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức..

- Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển QSDĐ..

- Tính giá trị QSDĐ khi cổ phần hóa doanh nghiệp NN..

- Giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ khi NN giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Trường hợp thay đổi, điều chỉnh

Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc tối thiểu trong khung giá đất trong khoảng thời gian >180 ngày.

- Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc tối thiểu.

- Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian > 180 ngày.

- Hệ số điều chỉnh giá đất

Như vậy, giá đất cụ thể mới là căn cứ để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của gia đình nhà bạn.

Việt Yên là huyện đồng bằng của tỉnh Bắc Giang (tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ), nhưng giá đất để nhà nước bồi thường cho gia đình nhà bạn sẽ phụ thuộc vào vị trí đất cụ thể của gia đình bạn. Bạn có thể tham khảo và đối chiếu tại Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Bắc Giang trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Đường link tham khảo bảng giá đất: https://www.bacgiang.gov.vn/web/guest/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/bang-gia-at-giai-oan-2020-2024-tinh-bac-giang

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO