Bộ TN&MT: Bám sát các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 50-NQ/TW về hợp tác đầu tư nước ngoài

Phạm Oanh| 09/06/2020 14:03

(TN&MT) - Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa tại cuộc họp xây dựng Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW vào sáng ngày 9/6.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa chỉ đạo tại cuộc họp

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu các Vụ Pháp chế, Khoa học công nghệ, Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường khi phối hợp, xây dựng Dự thảo Kế hoạch hành động phải rà soát và bám sát vào các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi được đã được Nghị quyết số 50-NQ/TW và Nghị quyết số 58/NQ-CP đề ra.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Phối hợp cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các tiêu chí về đầu tư (về suất đầu tư, sử dụng lao động, công nghệ, môi trường, giá trị gia tăng nội địa, khả năng liên kết, lan tỏa, tham gia các chuỗi giá trị quốc tế,...); xây dựng Dự thảo quy định về không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên để bổ sung vào Luật Đầu tư (sửa đổi).

Phối hợp với Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, bảo vệ môi trường, tài nguyên và tiết kiệm năng lượng theo hướng ưu tiên hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực.

Xây dựng hệ thống pháp luật để xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu, Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như: Dự án xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Dự án sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường; Đề án nghiên cứu phương thức lựa chọn công nghệ, cách thức chuyển giao công nghệ, đánh thuế môi trường và kiểm soát tiêu chí phát thải.... để phục vụ phát triển bền vững; Đề án nghiên cứu việc hình thành vận hành hiệu quả thị trường quyền phát thải, tín chỉ carbon; Kết nối hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành về đất đai, môi trường vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Các nhiệm vụ trên nằm trong danh mục nhiệm vụ của Bộ ban hành kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 58/NQ-CP.

Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ TN&MT phát biểu

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ TN&MT cho biết: Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT có mục đích là quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường được đề ra trong Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị. 

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp như: Hoàn thiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Triển khai Chính phủ điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT: Bám sát các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 50-NQ/TW về hợp tác đầu tư nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO