Môi trường

Bộ Công Thương triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon

Theo Báo Công Thương 15/06/2024 - 13:11

Bộ Công Thương vừa Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon.

Ngày 14/6/2024, Bộ Công Thương ban văn bản số 4107/KH-BCT về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 2 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.

Bộ Công Thương triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon
Bộ Công Thương triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon.

Kế hoạch nhằm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của các tổ chức và doanh nghiệp ngành Công Thương đối với hoạt động mua, bán trao đổi tín chỉ các-bon, thị trường các-bon trong thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.

Theo đó, các đơn vị chủ trì nhiệm vụ được giao trong kế hoạch chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng, phù hợp quy định của pháp luật; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao; Các hoạt động truyền thông phải đảm bảo đúng nội dung, đúng đối tượng trong phạm vi quản lý của ngành Công Thương.

Nhiệm vụ của Bộ Công Thương:

Thứ nhất, xây dựng và ban hành Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô- dôn, hoàn thành trong Quý III/2024.

Thứ hai, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định quyết định việc tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tín chỉ các-bon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương phù hợp với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia.

Thứ ba, đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia thị trường các-bon của một số lĩnh vực có tiềm năng thuộc ngành Công Thương.

Thứ tư, tiến hành rà soát cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế về hoạt động quản lý, mua bán, trao đổi chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) gắn với việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải quốc gia, đề xuất quy định quản lý (nếu có).

Thứ năm, tuyên truyền sâu, rộng về các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện NDC, phương thức tạo tín chỉ các-bon, tham gia thị trường các-bon tự nguyện, tổ chức và phát triển thị trường các-bon tuân thủ cho các đối tượng của ngành Công Thương.

Để triển khai các nhiệm vụ của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, Bộ Công Thương giao các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung cụ thể:

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện: Xây dựng Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt trước ngày 30/9/2024.

Xây dựng báo cáo kết quả rà soát cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế về hoạt động quản lý, mua bán, trao đổi chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) gắn với việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải quốc gia, đề xuất quy định quản lý (nếu có) hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2024.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định quyết định việc tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tín chỉ các-bon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương phù hợp với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia.

Đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia thị trường các-bon của một số lĩnh vực có tiềm năng thuộc ngành Công Thương như sản xuất thép, sản xuất điện.

Bộ cũng giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Công nghiệp, Vụ Pháp chế, Viện Năng lượng, Viện Chiến lược, Chính sách Công Thương và các đơn vị có liên quan phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Các đơn vị truyền thông thuộc Bộ gồm: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương (Văn phòng Bộ), Báo Công Thương, Tạp Chí Công Thương, Truyền hình Công Thương tổ chức các hoạt động tuyên truyền mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện NDC, phương thức tạo tín chỉ các-bon, tham gia thị trường các-bon tự nguyện, tổ chức và phát triển thị trường các-bon tuân thủ cho các đối tượng của ngành Công Thương.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững là đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ban Chỉ đạo về Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh của Bộ Công Thương tại các kỳ họp Ban Chỉ đạo hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ bằng văn bản và các kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ trong kế hoạch này khẩn trương tổ chức, triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công Thương triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO