Bình Dương: Tổ chức trao Giải thưởng Môi trường năm 2019

08/03/2019 13:58

(TN&MT) - Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 và Thông tư số 62 ngày 16/12/2015 của Bộ TN&MT quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam, UBND tỉnh Bình Dương vừa mới ban hành Kế hoạch số 935 tổ chức trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019.

Giaia
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương trao Bằng khen cho các doanh nghiệp Sách Xanh năm 2018

Theo đó, Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường (BVMT) và thực hiện chính sách của nhà nước về (BVMT); ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động (BVMT) như quy định tại Khoản 10 Điều 5 của Luật Bảo vệ Môi trường. Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019 là cơ sở để giới thiệu các cá nhân và tập thể tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam của Bộ TN&MT.

Về nguyên tắc xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019, việc xét tặng Giải thưởng phải được thực hiện đúng đối tượng, điều kiện, quy trình xét tặng được nêu tại Kế hoạch này; đảm bảo chính xác, công khai dân chủ khách quan. Giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những tổ chức, cá nhân và cộng đồng có đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp (BVMT). Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương được xét tặng và công bố 02 năm 01 lần và có giá trị trong thời gian 04 năm.

Lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng, gồm 6 nhóm: Quản lý nhà nước về BVMT; Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT; Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực BVMT; Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều kiện để xét tặng đối với tổ chức: có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động BVMT thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng; đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục trên địa bàn tỉnh từ 03 năm trở lên, không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định pháp luật có liên quan trong thời gian ít nhất 02 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, ngoài việc thỏa mãn các điều kiện nêu trên còn phải nằm trong danh sách các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác BVMT theo quy định tại Quyết định số 03 ngày 27/01/2011 và Quyết định số 14 ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương. Đối với cá nhân và cộng đồng: có thành tích xuất sắc trong BVMT hay xây dựng được các mô hình mới, hiệu quả; không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường…  

Giaib
Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương trao Kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp Sách Xanh năm 2018

Cơ quan thường trực Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019 là Sở TN&MT Bình Dương thông báo về việc đăng k‎‎ý tham gia Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc đề nghị cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành giới thiệu các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia tham gia xét tặng Giải thưởng. Sở TN&MT Bình Dương còn có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở TN&MT Bình Dương yêu cầu tổ chức, cá nhân, cộng đồng bổ sung, hoàn chỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân và tổ chức, cộng đồng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng từ ngày phát động Giải thưởng đến hết ngày 15/4/2019. Địa điểm tiếp nhận: Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Tầng 7, tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3834765.

UBND tỉnh Bình Dương giao Sở TN&MT chủ trì và phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về Giải thưởng và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia xét tặng Giải thưởng lập hồ sơ đề nghi xét tặng Giải thưởng trước ngày 15/4/2019; tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng từ ngày 01/4 - 15/4/2019; thực hiện các nhiệm vụ liên quan, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức phiên họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo đề nghị của Hội đồng trong tháng 4/2019.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương tổ chức thẩm định, phân loại sơ bộ hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng; thu thập, cung cấp các thông tin liên quan đế hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng cho Hội đồng. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức các đợt khảo sát, đánh giá, kiểm chứng các thông tin trong hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng; phối hợp với Sở Nội vụ, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định tặng Giải thưởng trước ngày 6/5/2019; tổ chức công bố và trao tặng Giải thưởng vào dịp hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019.

Kinh phí cho việc xét tặng, tổ chức và trao Giải thưởng được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường giao cho Sở TN&MT Bình Dương năm 2019. Kinh phí được sử dụng để chi cho các hoạt động của Hội đồng và các hoạt động phục vụ xét tặng, tuyên truyền và phổ biến, tổ chức lễ trao Giải thưởng. Tiền thưởng của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng được lấy từ kinh phí sự nghiệp môi trường cấp cho Sở TN&MT năm 2019. Cụ thể, tiền thưởng cho mỗi cá nhân đạt Giải thưởng là 3 triệu đồng và tiền thưởng cho mỗi tổ chức, cộng đồng đạt Giải thưởng là 5 triệu đồng.

Trên cơ sở của Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, chủ động nguồn kinh phí thực hiện được cấp duyệt theo đúng quy định. Các đơn vị được phân công chủ động phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019. Sở TN&MT Bình Dương theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức triển khai về UBND tỉnh Bình Dương, Bộ TN&MT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Tổ chức trao Giải thưởng Môi trường năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO