Bà Rịa - Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc trong thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất

Linh Nga| 11/01/2021 22:20

(TN&MT) - Các dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết phần lớn đã và đang triển khai thực hiện. Tuy nhiên, số dự án, công trình thực hiện xong các thủ tục đất đai theo quy định đạt tỷ lệ không cao do còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tăng cường rà soát và thẩm định các dự án, công trình có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ

Tỷ lệ thu hồi, chuyển mục đích đất đạt thấp

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại Nghị quyết 109/NQ-HĐND, Nghị quyết 06/NQ-HĐND và Nghị quyết 27/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để thực hiện dự án trong năm 2020 là 348 dự án với diện tích là hơn 7.570ha.

Theo đó, huyện Châu Đức: 29 dự án, với 116ha; huyện Xuyên Mộc: 18 dự án, với 289ha; TP. Vũng Tàu: 90 dự án, với 2.400ha; huyện Long Điền: 23 dự án, với 125ha; huyện Côn Đảo: 36 dự án, với 180ha; TX. Phú Mỹ: 62 dự án, với 1.900ha; TP. Bà Rịa: 57 dự án, với 2.202ha; huyện Đất Đỏ: 33 dự án, với 470ha.

Đến nay, tổng dự án, công trình đã thực hiện thu hồi đất, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có quyết định thu hồi đất và đang thực hiện là 275/384 dự án, chiếm tỷ lệ 67,57%; diện tích thu hồi là hơn 3.176ha/7.570ha, chiếm tỳ lệ 42,18%. Trong đó, số dự án, công trình đã thực hiện thu hồi đất, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có quyết định thu hồi đất là 81/384 dự án, chiếm tỷ lệ 23,28%; với diện tích thu hồi là hơn 360ha/7.570ha, chiếm tỳ lệ 4,68%.

Hiện tại, chủ đầu tư đang tiến hành lập hồ sơ xin giao đất, chuyển mục đích đất theo quy định; số dự án, công trình đang thực hiện (đã tiến hành kiểm kê tài sản trên đất, đang lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chờ phê duyệt giá đất cụ thế để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đang tiến hành kiểm kê hiện trạng và khảo sát giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư) là 194/384 dự án, chiếm tỷ lệ 55,75%; với diện tích thu hồi là hơn 2.900ha/7.570ha, chiếm tỳ lệ 37,50%.

Số dự án, công trình chưa triển khai thực hiện hoặc không thực hiện do chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế cơ sở, thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ,… là 73/384 dự án, chiếm tỷ lệ 209,98%, với diện tích thu hồi là hơn 4.400ha/7.570ha, chiếm tỳ lệ 57,82%.

Bên cạnh đó, số lượng, diện tích dự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua là hơn 169ha để thực hiện 59 dự án.

Tuy nhiên, tính đến 30/12/2020, tỷ lệ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đạt kết quả không cao. Cụ thể, số dự án công trình đã thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đã có quyết định giao đất theo quy định là 41/59 dự án, chiếm tỷ lệ 69,49%, với diện tích chuyển mục đích là hơn 95,51ha/169ha, chiếm tỷ lệ 56,31%.

Đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2020, phần lớn các dự án được HĐND tỉnh thông qua đã và đang triển khai thực hiện. Tuy nhiên, số dự án, công trình thực hiện xong các thủ tục đất đai theo quy định đạt tỷ lệ không cao, nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương đăng ký danh mục các dự án, công trình nhiều hơn so với khả năng tổ chức thực hiện và khả năng cân đối bố trí vốn trong năm kế hoạch.

Bên cạnh đó, các dự án công trình khi triển khai còn gặp vướng mắc do người dân còn thắc mắc về giá đất bồi thường cũng như các chính sách hỗ trợ về đất đai, nhà cửa theo Luật Đất đai 2013 nên ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện thu hồi đất, đặc biệt đối với dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư tự phải thỏa thuận. Đồng thời, có một số dự án có diện tích đất thu hồi nhỏ dẫn đến công tác khảo sát lại giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ còn gặp nhiều khó khăn...

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng các giải pháp cụ thể như: đối với các dự án đầu tư từ ngân sách, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khi thẩm định trình thông qua dự án, công trình có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng khi đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và được bố trí vốn thực hiện trong năm.

Đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách, khi thẩm định trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thì chỉ xem xét các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư hặc quyết định chủ trương đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất tỷ lệ 1/500 và nhà đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ ký quỹ theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với những dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; phối hợp với UBND cấp huyện, thị xã, thành phố rà soát các dự án có chủ sử dụng đất là doanh nghiệp; đồng thời, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Và tổ chức tuyên truyền đến người dân các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các chính sách hỗ trợ về đất đai khi nhà nước thu hồi đất; lựa chọn đơn vị tư vấn về giá đất có đủ năng lực và kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ khảo sát xác định giá đất; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu các chủ đầu tư có sử dụng đất, cần chủ động liên hệ với UBND cấp huyện nơi có dự án để đăng ký các dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cũng như danh mục các công trình có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là cung cấp đầy đủ các thông tin về hồ sơ, pháp lý dự án, vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng… liên quan đến dự án; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai trước khi triển khai thực hiện công trình, dự án… trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc trong thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO