--Quảng cáo---

Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung giải pháp quản lý, khai thác quỹ đất công

Đất đai - LINH NGA - 11:04 22/09/2020

(TN&MT) - Xác định công tác quản lý, khai thác quỹ đất sẽ tạo nguồn vốn quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang tăng cường rà soát, kiểm kê quỹ đất và tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao quỹ đất công cho các cơ quan, đơn vị khai thác, quản lý.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quỹ đất công

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, tuân thủ quy định của pháp luật trong quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai và khai thác hiệu quả, xác định đúng nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả nhất định.

Việc lập kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đúng quy định, đúng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Điển hình là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn đạt tỷ lệ cao. Cụ thể, tính đến tháng 8/2020, diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lũy tiến của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 170.729,12 ha, đạt tỷ lệ 98,63% (cao hơn so với chỉ tiêu đề ra tại Chỉ thị số 06 ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh là 97% diện tích đất cần cấp). Trong đó, diện tích đất đã cấp cho các tổ chức sử dụng là 68.819,11 ha, đạt tỷ lệ 99,33%; diện tích đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 101.910,01 ha, đạt tỷ lệ 98,17% tổng diện tích đất cần cấp giấy.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc chấp hành theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt ở các địa phương chưa tốt, dẫn đến còn nhiều trường hợp sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn nhiều bất cập dẫn đến không đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Ngoài ra, công tác quản lý, khai thác quỹ đất công và đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao còn nhiều bất cập, chưa cụ thể hóa được tình hình quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất công tại các địa phương.

Từ thực trạng bất cập trong quản lý đất công, Sở TN&MT đã xin chủ trương UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện dự án “Quản lý và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Ngay sau khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, Sở TN&MT đã tích cực phối với cơ quan chức năng và các địa phương để thực hiện dự án. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2662 ngày 10/10/2019. Theo đó, tổng diện tích quỹ đất công trên địa bàn tỉnh hơn 11.104 ha. Trong đó, quỹ đất công cấp tỉnh quản lý là 738,66 ha; quỹ đất công tại cấp huyện là hơn 10.365 ha. Hiện, Sở TN&MT đã bàn giao hơn 11.104 ha đất công cho các Sở, ngành, địa phương.

Cụ thể, Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu được giao 19,27 ha với 49 khu đất; Sở NN&PTNT là hơn 2.478 ha với 23 khu đất; Sở Xây dựng là 3,96 ha với 7 khu đất; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh là hơn 2.590 ha với 80 khu đất (để tổ chức đấu giá); Công ty Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu là 65,6 ha với 1 khu đất; UBND các huyện, thị xã, thành phố là 5.946 ha. Trong đó, huyện Đất Đỏ có hơn 1.286 ha; huyện Long Điền có 481,67 ha; thành phố Bà Rịa có hơn 648 ha; huyện Xuyên Mộc có 863,89 ha; huyện Châu Đức có 301,59 ha; huyện Côn Đảo có 404,38 ha; thị xã Phú Mỹ có hơn 403 ha; thành phố Vũng Tàu có hơn 1.557 ha.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã có Văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cần xây dựng phương án khai thác quỹ đất công; triển khai ngay việc tiến hành đo đạc, cắm mốc đối với những khu đất chưa có bản đồ hoặc mốc để quản lý. Đặc biệt, nghiêm cấm để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công. Nếu có vi phạm, trách nhiệm thuộc về các cơ quan, đơn vị được giao quản lý và khai thác.

Quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xác định và bàn giao cho các địa phương quản lý, khai thác

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Mặc dù, Sở TN&MT đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, khai thác quỹ đất công, nhưng hiện nay công tác quản lý này vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là do UBND cấp huyện, cấp xã chưa chú trọng, quan tâm và có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ trong quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất. Ngoài ra, phần lớn quỹ đất công do cấp huyện, cấp xã quản lý chỉ trên giấy tờ, hồ sơ địa chính, không có ranh giới, mốc giới, diện tích có sự chênh lệch so với hiện trạng; hầu hết diện tích đất bỏ trống, chưa cho thuê hoặc chưa khai thác sử dụng.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hải, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở TN&MT đã nhiều lần có văn bản và làm việc cụ thể với các địa phương về tình hình quản lý, sử dụng, khai thác quỹ đất công, nhưng các địa phương chưa quan tâm, phối hợp chặt chẽ, chậm trễ trong báo cáo, không kịp thời cung cấp số liệu, không nắm được cụ thể trên địa bàn huyện bao nhiêu diện tích có thể khai thác đấu giá quyền sử dụng đất, bao nhiêu diện tích bị lấn, chiếm làm cho công tác quản lý nhà nước khó khăn, không có cơ sở để xây dựng Kế hoạch quản lý và khai thác.

Bên cạnh đó, các khu đất công chưa được khai thác theo đúng Kế hoạch đã phê duyệt, nên nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chưa cao. Nguyên nhân là do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, bởi một trong những điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai là đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, các khu đất công hiện còn tài sản trên đất, người dân lấn, chiếm sử dụng, chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng, nên không thể đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Văn Hải cho hay: Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giải pháp cần được tập trung triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025, đó là các khu đất công phải được tiến hành khảo sát đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất và có lộ trình giải quyết tranh chấp, lấn chiếm (nếu có) để làm cơ sở quản lý; giải quyết dứt điểm các khu đất còn khiếu nại, tranh chấp, còn tài sản có trên đất.

Đồng thời, rà soát quá trình sử dụng đất, tình hình thực tế diện tích đất công nhưng còn nhiều hộ dân sinh sống, canh tác để có phương án xử lý di dời hoặc sắp xếp bố trí lại cho phù hợp; đất công bị lấn chiếm, có tranh chấp cần xem xét nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất để giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật; chủ động lập phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai ở các cấp, việc quản lý quỹ đất công trên mỗi địa bàn.

Ngoài ra, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ, đúng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn; phải đặt lợi ích của công cộng và của nhân dân trên hết trong công tác quản lý, sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh.

“Công tác quản lý, sử dụng đất công là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vì vậy, thời gian tới, đòi hỏi cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất, đồng bộ của các ngành, chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các đoàn thể và toàn thể nhân dân”, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh.

Thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tích cực phối với cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện rà soát, kiểm kê quỹ đất công. Theo đó, tổng diện tích hơn 11.104 ha quỹ đất công trên địa bàn tỉnh đã được lập hồ sơ và giao cho các cơ quan, đơn vị khai thác, quản lý. Tuy vậy, để mang lại hiệu quả cao hơn, thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, sẽ chú trọng đến vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO