Agribank tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước

PV| 17/09/2021 11:34

(TN&MT) - Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định bảo vệ môi trường vừa là nội dung vừa là mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương mới đây đã ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng qua các nhiệm kỳ về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước.

Đại diện lãnh đạo Agribank trồng cây tại đảo Trường Sa

Thông qua việc tuyên truyền nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng như các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.

Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; làm rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cấp, các ngành cũng như người dân đối với việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước; về những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, nhất là kết quả nổi bật, như: hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường tiếp tục được hoàn thiện; công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát về môi trường được tăng cường, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật một số vụ gây ô nhiễm nghiêm trọng; thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường; nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường không khí, hạn chế ô nhiễm môi trường...

Agribank với chương trình trồng cây tại khu di tích Đền Hùng

Để thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Agribank chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc và các chi nhánh, đơn vị trong hệ thống tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên các kênh truyền thông nội bộ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; Khuyến khích cán bộ đảng viên, người lao động Agribank chia sẻ lan tỏa các thông tin tích cực, đồng thời chủ động phát hiện, phòng chống các thông tin sai lệch, xấu độc ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường gắn với thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và các quy định nội bộ liên quan của Agribank; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả gắn với triển khai đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao của Agribank.

Phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong của Agribank tích cực tham gia hỗ trợ nguồn lực, điều kiện, vật chất cho phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường gắn với thông điệp “Vì tương lai xanh”, “Nói không với rác thải nhựa”, “Gìn giữ môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp”, “Chung tay làm sạch môi trường biển”, “Gìn giữ môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp”... và hỗ trợ các hoạt động an sinh vì cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế của Agribank; Phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước.

Agribank phát động chương trình "Vì tương lai xanh" trong toàn hệ thống

Chủ động nắm chắc và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp giúp cấp ủy chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, xử lý và ngăn chặn kịp thời “điểm nóng” về môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Agribank tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO