--Quảng cáo---
  • Agribank tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước

Agribank tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước
Doanh nghiệp - doanh nhân - PV - 11:34 17/09/2021
(TN&MT) - Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định bảo vệ môi trường vừa là nội dung vừa là mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương mới đây đã ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO