--Quảng cáo---
  • vi tuong lai xanh

Agribank tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước
Doanh nghiệp - doanh nhân - PV - 11:34 17/09/2021
(TN&MT) - Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định bảo vệ môi trường vừa là nội dung vừa là mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương mới đây đã ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
  • Agribank – hành động vì tương lai xanh
    Doanh nghiệp - doanh nhân - Hoàng Thắng - 09:13 06/11/2019
    (TN&MT) - “Vì tương lai xanh”- mục tiêu xuyên suốt từ nhận thức đến hành động của 40.000 Agribanker chung tay cùng ngành Ngân hàng thực hiện thành công Chiến lược quốc gia của Việt Nam về kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Hành động từ những điều nhỏ nhất cùng hiện thực hóa mục tiêu chiến lược tăng trưởng xanh và bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO