Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo tuyển viên chức năm 2019

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu| 25/10/2019 17:01

(TN&MT) - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cần tuyển viên chức vào làm việc tại một số đơn vị trực thuộc Viện

I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 22, Luật Viên chức hiện hành. Ngoài ra, người dự tuyển còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác trong quy định về tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu bằng hình thức xét tuyển.

II. Nhu cầu tuyển dụng

TT

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí việc làm/tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

Chuyên ngành

Hạng chức danh nghề nghiệp

Mã số ngạch

Số chỉ tiêu tuyển dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Tổng quan các  nội dung liên quan đến các đặc trưng nhiệt mặt đất, độ ẩm bề mặt mặt đất, lớp phủ bề mặt; thu thập, xử lý và phân tích ảnh vệ tinh gần thời gian thực.

Tính toán, phân tích,  giám sát lan truyền ô nhiễm không khí xuyên biên giới và lắng đọng a xít bằng công nghệ viễn thám.

Phân tích, đánh giá khả năng áp dụng dữ liệu vệ tinh cho các mô hình phương pháp mới trong nghiên cứu, mô phỏng mô hình khí hậu khí tượng, biển lan truyền chất ô nhiễm cho khu vực biển Việt Nam.

Thạc sỹ trở lên

Khoa học Môi trường

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

2

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu

Phòng Khí tượng nhiệt đới và Bão

Nghiên cứu xây dựng và phát triển các mô hình dự báo thời tiết, mưa lớn, bão.

Thạc sỹ trở lên

Khí tượng khí hậu

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Phòng Nghiên cứu Khí hậu và dự báo khí hậu

Nghiên cứu cơ bản về tài nguyên khí hậu, dao động và xu thế biến đổi khí hậu; Kịch bản biến đổi khí hậu, cực đoan và rủi ro khí hậu.

Thạc sỹ trở lên

Khí tượng khí hậu

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Nghiên cứu công nghệ giám sát, cảnh báo, dự báo khí hậu và một số hiện tượng khí hậu cực đoan.

Thạc sỹ trở lên

Khí tượng khí hậu

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

3

Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu

Phòng Nghiên cứu Thích ứng với Biến đổi khí hậu

Nghiên cứu tích hợp vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu vào các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, địa phương.

Thạc sỹ trở lên

Chính sách Tài nguyên Môi trường

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Nghiên cứu, phân tích các tác động của các hoạt động thích ứng với biến đối khí hậu đến các loại tài nguyên; xây dựng bộ chỉ số nhằm giám sát hiệu quả các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

Thạc sỹ trở lên

Quản lý Tài nguyên Môi trường

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

4

 

Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn

Phòng Nghiên cứu Cửa sông và ven biển

Nghiên cứu tác động của thuỷ triều, nước biển sông đến sạt lở và ngập lụt vùng cửa sông; Nghiên cứu đặc điểm thuỷ văn các vùng đầm phá; Nghiên cứu dòng chảy môi trường của hệ thống sông.

Thạc sỹ trở lên

Kỹ thuật Tài nguyên nước

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về động lực và môi trường vùng ven bờ, cửa sông.

Thạc sỹ trở lên

Thủy văn

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Phòng Nghiên cứu và Dự báo Thủy văn

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu  cơ bản về thủy văn.

Thạc sỹ trở lên

Thủy văn

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu  phục vụ dự báo thủy văn.

Thạc sỹ trở lên

Thủy văn

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

5

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường

Phòng Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ và Dự báo Môi trường

Phân tích, đánh giá hiệu quả các công nghệ xử lý chất thải rắn hướng tới phát triển bền vững và đánh giá khả năng áp dụng trong điều kiện Việt Nam.

Thạc sỹ trở lên

Quản lý Môi trường

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp mới trong và ngoài nước phục vụ dự báo chất lượng môi trường; Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về môi trường

Tiến sỹ

Khoa học môi trường

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

6

Trung tâm  Tư vấn, Dịch vụ  Khí tượng  Thủy văn và  Biến đổi khí hậu

Phòng Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ

Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Thạc sĩ trở lên

Biến đổi khí hậu

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Tổng số:

13

 

III. Yêu cầu về trình độ

Tất cả các vị trí tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển phải đúng trình độ và chuyên ngành đào tạo.

IV. Hồ sơ dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

( Ghi chú: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo)

V. Hình thức, nội dung xét tuyển

- Hình thức: Xét tuyển

- Nội dung:

+ Xét tuyển Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Phỏng vấn.

VI. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 08h30 ngày 28/10/2019 đến 17h00 ngày 28/11/2019 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 222, Tầng 2, Văn phòng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

VII. Lệ phí xét tuyển

Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí xét tuyển: 500.000đ/người (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016).

VIII. Thời gian, địa điểm hướng dẫn nội dung, quy định xét tuyển

- Thời gian phổ biến nội dung, quy định xét tuyển: 08h30 ngày 16/12/2019 tại Phòng họp 116-118, Tầng 1, Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

- Thời gian xét tuyển: từ ngày 19 đến ngày 20/12/2019 (địa điểm sẽ thông báo sau).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo tuyển viên chức năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO