Văn Yên (Yên Bái): Siết chặt quản lý bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất

Thanh Ngà| 03/12/2021 12:33

(TN&MT) - Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất tiếp tục được huyện Văn Yên chú trọng với nhiều hoạt động.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT, Phòng TN&MT huyện đã tham mưu cho UBND huyện quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Đặc biệt, tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như Đề án quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Văn Yên.

Huyện Văn Yên đã phối hợp với các đoàn kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, Phòng cũng tham mưu, tổ chức tập huấn, quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT cho UBND huyện. Trong đó, có việc triển khai về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn; tổ chức thẩm định, xác nhận các hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền và kiểm tra xử lý các vụ vi phạm về môi trường; giải quyết tốt các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về môi trường theo quy định của pháp luật.

“Đặc biệt, ngay từ đầu mỗi năm, Phòng TN&MT huyện đã tham mưu cho UBND huyện quyết định thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực TN&MT để kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường” - ông Phạm Trung Kiên - Trưởng phòng TN&MT huyện Văn Yên cho biết.

Nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường bằng cách đầu tư các hệ thống xử lý trong quá trình hoạt động

Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã phối hợp với đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra các công trình xử lý chất thải của 3 dự án đầu tư chăn nuôi lợn tập trung tại xã Đông An , Yên Thái và mỏ đất hiếm xã Yên Phú; kiểm tra việc thực hiện công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải Nhà máy Giấy An Bình, Nhà máy Giấy Mậu Đông. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện cũng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về TN&MT đối với Công ty TNHH Quế Lâm An Thịnh. Đến nay, tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn được xử lý 100%. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngày một nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Huy Thông - Giám đốc Nhà máy sắn Văn Yên cho biết: “Hiện Nhà máy sản xuất với công suất 700 tấn/ngày, lượng nước thải là 2.900 m3/ngày. Trong quá trình sản xuất tại Nhà máy chủ yếu phát sinh nước thải và mùi đặc trưng xong đều được đơn vị xử lý. Trong đó, Nhà máy đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo quy định đảm bảo môi trường. Hầu hết chất thải nguy hại của Nhà máy đơn vị đều xử lý và chuyển thành khí bioga cung cấp cho các lò đốt. Sau hệ thống bioga sẽ đưa về hệ thống xử lý nước thải với công nghệ vi sinh. Để giảm lượng chất thải, đơn vị cũng xây dựng dây chuyển chế biến bã sắn khô để tạo ra sản phẩm thức ăn gia súc. Còn lại vỏ sắn chúng tôi đã phối hợp với huyện Văn Yên làm đề án ủ phân cung cấp cho các hộ trồng sắn và trồng cây khác”.

Nhà máy sắn Văn Yên đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng cho hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo không ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình sản xuất

Trong thời gian tới, để kiểm soát tốt công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn, huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường bằng nhiều hoạt động. Trong đó, tiếp tục thực hiện quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo đúng quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 2014, nhất là phát hiện và xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm về môi trường theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, thẩm định, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như việc thực hiện các nội dung theo bản kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh sau khi được đăng ký, xác nhận.

Đồng thời, thực hiện phân cấp và phối hợp trong công tác kiểm tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, nhất là các đơn vị hoạt động khoáng sản, cơ sở chăn nuôi tập trung, không để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn Yên (Yên Bái): Siết chặt quản lý bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO