--Quảng cáo---

Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khu bảo tồn biển: Phải thực hiện đúng pháp luật

Tài nguyên - 10:29 05/09/2019

(TN&MT) - Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đến khu bảo tồn biển được quy định tại Điều 13 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, theo đó, rất nhiều quy định cụ thể đối với việc khai thác, sử dụng khu vực quanh khu bảo tồn biển cần được thực thi.

T11a
Hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học tại khu bảo tồn biển. Ảnh: MH

Đối với tổ chức, cá nhân muốn có hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo tại khu bảo tồn biển gửi kế hoạch điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo tại khu bảo tồn biển tới Ban quản lý khu bảo tồn biển trước khi thực hiện 10 ngày; thực hiện điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật, quy chế quản lý khu bảo tồn biển và hướng dẫn, giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển. Đồng thời, phải thông báo cho Ban quản lý khu bảo tồn biển về kết quả điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo; tài liệu công bố trong nước hoặc quốc tế (nếu có). Bên cạnh đó, còn phải chi trả chi phí dịch vụ cho Ban quản lý khu bảo tồn biển theo quy định, trừ hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học.

Đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái liên quan đến khu bảo tồn biển chỉ được triển khai hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu bảo tồn biển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ Quy chế quản lý khu bảo tồn biển, quy định của Ban quản lý khu bảo tồn biển, giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển.

Bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường; tham gia hoạt động làm sạch môi trường, phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh và hệ sinh thái biển trong khu bảo tồn; phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học cho khách du lịch và Chi trả chi phí dịch vụ cho Ban quản lý khu bảo tồn biển theo quy định.

Đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển phải chấp hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển, quy định của Ban quản lý khu bảo tồn biển và quy định của pháp luật có liên quan; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học trong khu bảo tồn biển; tham gia hoạt động tái tạo, phục hồi các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái biển trong khu bảo tồn.

Ngoài ra, Điều 10, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản đã quy định về quản lý hoạt động trong khu bảo tồn biển và vùng đệm như trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt chỉ được phép thả phao đánh dấu ranh giới vùng biển; điều tra, nghiên cứu khoa học sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển; tuyên truyền, giáo dục môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Trong phân khu phục hồi sinh thái được hoạt động du lịch sinh thái nhưng không gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển; tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác được đi qua không gây hại.

Đối với phân khu dịch vụ - hành chính được phép nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản; tổ chức hoạt động dịch vụ, du lịch sinh thái; xây dựng công trình hạ tầng phục vụ hoạt động của Ban quản lý khu bảo tồn biển; công trình phục vụ du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản. Với vùng đệm được mở rộng hơn với việc được phép xây dựng công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO