Tiếp bài Sầm Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ nguồn gốc đất để trả lại quyền lợi cho người dân: Lập hồ sơ khống để bán đất nông nghiệp

23/08/2018 15:20

(TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử ngày 14/8/2018 đăng bài: “Sầm Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ nguồn gốc đất để trả lại quyền lợi cho người dân” phản ánh việc nhiều hộ dân khai hoang, sản xuất ổn định trên đất nông nghiệp từ năm 1976 đến nay. Nhưng năm 1994, UBND xã Quảng Đại đã lấy bán cho ông Nguyễn Bá Hiệp. Đến năm 2015, khi xã Quảng Đại chuẩn bị tách ra từ huyện Quảng Xương để sáp nhập vào TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa), lãnh đạo xã đã lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Quảng Xương cấp Giấy CNQSDĐ. Điều đáng nói là địa điểm khu đất được giao không phải là khu đất bán năm 1994, trong khi ông Hiệp chưa nộp đủ tiền theo như hợp đồng chuyển nhượng, đất được giao cho cả những người mới 01 tuổi và… chưa sinh!

Bán đất một đằng, giao đất nột nẻo

Theo tìm hiểu của Phóng viên, ngày 6/9/1994, UBND xã Quảng Đại đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Bá Hiệp diện tích 2.000 m2 đất ở, với số tiền là 32 triệu đồng; vị trí khu đất: Phía Bắc giáp lô số 01, phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp đường 4C; phia Nam giáp phần kế tiếp của lô số 02. Ngay sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, cũng cùng ngày hôm đó ông Nguyễn Bá Hiệp đã nộp cho UBND xã số tiền 22 triệu đồng (sau này ông Hiệp rút ra 2 triệu) được thể hiện tại Phiếu thu số 50 với nội dung ghi: “Tạm thu tiền đất bãi biển du lịch”.

Toàn bộ khu đất UBND xã Quảng Đại bán cho ông Nguyễn Bá Hiệp đã được UBND huyện Quảng Xương cấp Giấy CNQSDĐ trái thẩm quyền đã bị UBND thành phố Sầm Sơn đề nghị thu hồi
Toàn bộ khu đất UBND xã Quảng Đại bán cho ông Nguyễn Bá Hiệp đã được UBND huyện Quảng Xương cấp Giấy CNQSDĐ trái thẩm quyền đã bị UBND thành phố Sầm Sơn đề nghị thu hồi

Đến ngày 6/12/1995, ông Nguyễn Bá Hiệp có Đơn xin đề nghị cấp GCNQSDĐ cho 9 hộ gia đình do ông Đặng Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đại lúc bấy giờ xác nhận ( nay ông Vũ là Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hùng). Tuy nhiên, đến thời điểm này, diện tích lô đất ông Hiệp xin làm  GCNQSDĐ không phải là lô đất theo như hợp đồng chuyển nhượng ngày 6/9/1994, mà “biến” sang các lô đất số 121,122 và 123 tại tờ Bản đồ số 6, hồ sơ năm 1994.

Ngày 26/10/2015, UBND xã Quảng Đại đã có Tờ trình số 49/TTr-UBND, do ông Phạm Văn Huyền, Chủ tịch UBND xã ký gửi UBND huyện Quảng Xương đề nghị giải quyết tồn đọng giao đất ở, xét GCNQSDĐ đối với 9 hộ để hợp pháp hóa đất mà UBND xã đã bán đã bán năm 1994. Ngày 12/11/2015, UBND huyện Quảng Xương có Thông báo số 471/TB-UBND thống nhất hợp pháp hóa diện tích 1.920m2 đất ở cho 9 hộ gia đình này.

Toàn bộ khu đất UBND xã Quảng Đại bán cho ông Nguyễn Bá Hiệp đã được UBND huyện Quảng Xương cấp Giấy CNQSDĐ trái thẩm quyền đã bị UBND thành phố Sầm Sơn đề nghị thu hồi
Toàn bộ khu đất UBND xã Quảng Đại bán cho ông Nguyễn Bá Hiệp đã được UBND huyện Quảng Xương cấp Giấy CNQSDĐ trái thẩm quyền đã bị UBND thành phố Sầm Sơn đề nghị thu hồi

Rất nhanh chóng, đến ngày 14/12/2015 ( tức là còn 17 ngày nữa là xã Quảng Đại sáp nhập vào thành phố Sầm Sơn), UBND huyện Quảng Xương có Quyết định số 4758/QĐ-UBND về việc cấp GCNQSDĐ ở cho 9 hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Đại.

Điều đáng nói ở đây, không hiểu UBND huyện Quảng Xương dựa trên cơ sở nào để cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Bá Hiệp và các hộ gia đình khác?. Bởi vì: theo Hợp đồng chuyển nhượng giữa UBND xã Quảng Đại và ông Hiệp ngày 6/9/1994 thì khu đất ông Hiệp được chuyển nhượng một đằng nhưng UBND xã Quảng Đại và UBND huyện Quảng Xương lại lập hồ sơ giao đất một nẻo. Với lại, trong hồ sơ giao đất cấp cho cả những trường hợp mới sinh và thậm chí còn chưa sinh và đây cũng là khu đất được chính UBND huyện lập quy hoạch là đất sản xuất kinh doanh.

Đến cấp đất cả cho người chưa sinh và cho người nhà cán bộ xã

Trong Đơn xin cấp GCNQSDĐ của ông Nguyễn Bá Hiệp ngày 6/12/1995 có nhiều điểm bất hợp lý. Cụ thể: ông Hiệp vẫn căn cứ theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 6/9/1994 tức là khu đất khác, nhưng đơn lại xin cấp vào các lô đất số 121,122 và 123 tại tờ Bản đồ số 6, hồ sơ năm 1994. Ngoài ra, có trường hợp Nguyễn Bá Lê Huyên, thời điểm nhận chuyển nhượng và nhận bàn giao đất của UBND xã Quảng Đại mới 01 tuổi; Trường hợp bà Lường Thị Quỳnh Nhung, thời điểm nhận chuyển nhượng và nhận bàn giao đất của UBND xã Quảng Đại chưa sinh!

Đơn xin đề nghị cấp GCNQSDĐ cho 9 hộ gia đình thể hiện theo HĐ chuyển nhượng năm 1994, nhưng lại nhảy sang thửa đất khác và xin cấp cho cả những người mới một tuổi và chưa sinh
Đơn xin đề nghị cấp GCNQSDĐ cho 9 hộ gia đình thể hiện theo HĐ chuyển nhượng năm 1994, nhưng lại nhảy sang thửa đất khác và xin cấp cho cả những người mới một tuổi và chưa sinh


Đặc biệt, trong hồ sơ được UBND huyện Quảng Xương cấp GCNQSDĐ ngày 14/12/2015 có em trai Chủ tịch UBND xã Quảng Đại Phạm Văn Huyền là ông Phạm Văn Huy, được thể hiện tại GCNQSDĐ số CD030654; ông Nguyễn Huy Trường, GCNQSDĐ số CD030654 là bố vợ Cán bộ địa chính xã; hay ông Lê Bá Duyên GCNQSDĐ số CD030652 là anh vợ ông Đặng Ngọc Vũ…

Sau khi xã Quảng Đại sáp nhập vào thành phố Sầm Sơn, ngày 21/6/2018, UBND thành phố Sầm Sơn đã có Quyết định số 2545/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn thư khiếu nại của các hộ dân thôn 8, xã Quảng Đại. Quyết định nêu: Theo Hợp đồng chuyển nhượng giữa UBND xã Quảng Đại và ông Hiệp ngày 6/9/1994 thì khu đất ông Hiệp được chuyển nhượng thuộc vị trí: Phía Bắc giáp lô số 01, phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp đường 4C; phia Nam giáp phần kế tiếp của lô số 02. Với lại, theo phiếu thu số 50 thì ông Hiệp đang còn nợ 12 triệu tiền đất chưa nộp vào ngân sách địa phương, trong hồ sơ không có biên bản xác định giá đất năm 1994 so với năm 2015 để làm nghĩa vụ tài chính với nhà nước và đây là khu đất đã được UBND huyện Quảng Xương quy hoạch vào mục đích sản xuất kinh doanh. Như vậy, việc cấp 9 GCNQSDĐ trên là vi phạm quy định khoản 3, Điều 23, Nghị định 43/2014-CP và điểm b, khoản 1, Điều 8, Nghị định 45/2014/NĐ-CP (Không có nhà ở ổn định và không phù hợp với quy hoạch).

Quyết định kiến nghị thu hồi 9 Giấy CNQSDĐ mà UBND huyện Quảng Xương cấp sai quy định của UBND thành phố Sầm Sơn
Quyết định kiến nghị thu hồi 9 Giấy CNQSDĐ mà UBND huyện Quảng Xương cấp sai quy định của UBND thành phố Sầm Sơn

Tại Điều 2 Quyết định nêu rõ: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi 9 GCNQSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp sai quy định ngày 14/12/2015.

Trao đổi với Pv Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết: Đây là chủ trương hợp pháp hóa đất bán trước kia của xã Quảng Đại, năm 2015 xã trình hồ sơ, huyện thấy hợp lệ thì ký thôi. Hiện tại Thanh tra thành phố Sầm Sơn đã có kết luận, còn họ mà thấy sai thì họ cứ thu hồi thôi, ông Công nói thêm.

Câu hỏi được nhiều người dân đặt ra là: Vì sao UBND xã bán đất trái thẩm quyền năm 1994 cho ông Nguyễn Bá Hiệp một đằng, nhưng năm 2015, UBND huyện Quảng Xương lại cấp GCNQSDĐ một nẻo, trong khi ông Hiệp chưa nộp đủ nghĩa vụ tài chính theo như hợp đồng chuyển nhượng nhưng vẫn được cấp đất; trong biên bản giao đất của UBND xã lại giao cho cả những người mới hơn một tuổi và cả người chưa sinh…?

Báo Tài nguyên & Môi trường tiếp tục thông tin vấn đề này./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp bài Sầm Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ nguồn gốc đất để trả lại quyền lợi cho người dân: Lập hồ sơ khống để bán đất nông nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO