--Quảng cáo---

Thuận Châu – Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ

Tài nguyên - 00:00 16/10/2016

(TN&MT) - Là 1 trong 5 huyện có tiến độ cấp GCNQSDĐ chậm và thấp của tỉnh Sơn La, từ đầu năm tới nay, huyện Thuận Châu đã nỗ lực tập trung các nguồn lực, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu trước ngày 31/12/2016.

 Hiện, huyện Thuận Châu có hơn 3.800 hộ dân đang sản xuất nông nghiệp, đất ở trên đất quy hoạch rừng phòng hộ với tổng diện tích hơn 8.000ha.
Hiện, huyện Thuận Châu có hơn 3.800 hộ dân đang sản xuất nông nghiệp, đất ở trên đất quy hoạch rừng phòng hộ với tổng diện tích hơn 8.000ha.

Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-TU ngày 31/5/2013 cua Tỉnh ủy Sơn La về việc đẩy mạnh công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngay từ năm 2013, UBND huyện Thuận Châu đã ban hành Kế hoạch 143/KH-UBND về việc cấp GCNQSDĐ lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện, hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án cấp GCNQSDĐ lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; chỉ định các đơn vị tư vấn thực hiện dự án cấp GCNQSDĐ lần đầu tại 10 xã trên địa bàn huyện. Thường xuyên họp Ban chỉ đạo cấp GCNQSDĐ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Chỉ đạo UBND các xã có dự án phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, các đơn vị tư vấn trong việc triển khai thực hiện dự án.

Kết quả, đối với tổ chức, tới nay, huyện Thuận Châu đã hoàn thiện hồ sơ, trình Sở TN&MT thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La cấp GCNQSDĐ cho 163 tổ chức với 309 GCN, tổng diện tích đã cấp hơn 908.000m2.

Với hộ gia đình, cá nhân, huyện đã tổ chức đo đạc tại 10 xã với tổng diện tích 14.982ha/15.943ha, đạt 93,97% kế hoạch. Đã tổ chức nghiệm thu sản phẩm đo đạc, địa chính với diện tích gần 5.000ha. Lập hồ sơ trình thẩm định phê duyệt và đang in GCNQSDĐ cho 4 xã gồm Nậm Lầu, Púng Tra, Mường Khiên, Co Mạ, với tổng diện tích 1.960ha, 2.992 GCN, đạt trên 30% so với kế hoạch đề ra.

Tổng kinh phí đã cấp và chi trả cho công tác đo đạc, cấp GCNQSDĐ lần đầu là hơn 3,9 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng TN&MT huyện Thuận Châu cho biết: Khó khăn lớn nhất trong công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện hiện nay là việc các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng cấp giấy có diện tích đất sản xuất nông nghiệp không đúng vị trí quy hoạch, trường hợp đúng vị trí quy hoạch rất ít, thấp hơn hạn mức giao đất nông nghiệp. Cụ thể, 167 hộ gia đình đang sản xuất nông nghiệp, đất ở trên đất quy hoạch rừng đặc dụng, với tổng diện tích ước khoảng hơn 187ha. Có 3.837 hộ đang sản xuất nông nghiệp, đất ở trên đất quy hoạch rừng phòng hộ với tổng diện tích hơn 8.000ha.

Từ năm 2015, UBND huyện Thuận Châu đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép huyện chuyển mục đích sử dụng hơn 8.000ha đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đo đạc cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân.

Bên cạnh đó, trình tự, thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể nên ảnh hưởng một phần đến tiến độ thực hiện dự án. Với hơn 8.000ha trên, đã đo đạc địa chính theo dự án cấp giấy lần đầu, nhưng không có cơ sở thanh toán kinh phí đo đạc cho đơn vị tư vấn. Vì việc thanh toán chỉ thực hiện khi có đủ hồ sơ theo quy định và đã hoàn thành đến sản phẩm cuối cùng là GCN.

Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ lần đầu, huyện Thuận Châu đã giao Phòng TN&MT huyện xây dựng kế hoạch cấp GCNQSDĐ chi tiết đến từng bản; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt; định kỳ đề xuất các biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy vào ngày 2 và 16 hàng tháng; tham mưu điều chỉnh giảm dự án cấp GCNQSDĐ lần đầu tại xã Chiềng La.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tăng cường thời gian, nhân lực, tổ chức thẩm định hồ sơ đảm bảo thời gian theo quy định. Các đơn vị tư vấn tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai dự án, định kỳ báo cáo tiến độ, đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN.

UBND các xã có dự án, chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về đăng ký đất đai, kế hoạch tiến độ cấp GCNQSDĐ lần đầu của huyện.

Cùng với đó, huyện Thuận Châu đề nghị UBND tỉnh Sơn La sớm có phương án tháo gỡ với diện tích 8.000ha trên. Trường hợp chưa có chủ trương, đề nghị tỉnh cho phép UBND huyện sử dụng kết quả đo đạc để lập hồ sơ đăng ký đất đai theo Điều 95 Luật Đất đai 2013.

Nguyễn Nga


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO