Xã hội

Quảng Ninh: Tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS

Phạm Hoạch 25/04/2024 - 15:36

(TN&MT) - Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống bà con vùng DTTS trên địa bàn tỉnh. Để chia sẻ kinh nghiệm, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Đàm Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

anh-qn-01.jpg
Ông Đàm Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Phóng viên: Thưa ông, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, xin ông cho biết những kết quả đạt được?

Ông Đàm Trung Hiếu: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác quản lý của Nhà nước về đất đai. Hoàn thành cấp giấy CNQSDĐ là một trong những cơ sở quan trọng để các địa phương trong tỉnh quản lý ranh giới, mục đích sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai phục vụ cho công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, nhất là vùng đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo đẩy nhanh việc cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký việc sử dụng đất bắt buộc.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu nhiều văn bản cho UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận, quy định về thời gian thực hiện thủ tục hành chính, trong đó giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với thời gian do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nhằm đẩy mạnh việc cấp giấy CNQSDĐ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Sở cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn trực tiếp các địa phương, người dân có vướng mắc trong thủ tục cấp giấy CNQSDĐ, nhất là vùng đồng bào DTTS, để người dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

anh-qn-04.jpg
Việc đẩy nhanh cấp đất ở, đất sản xuất giúp người dân vùng đồng bào DTTS đầu tư trồng rừng gỗ lớn, tạo sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững

Đến nay, tỷ lệ cấp giấy CNQSDĐ lần đầu trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 96%. Trong đó, tổng diện tích đã cấp giấy CNQSDĐ cho tổ chức tính đến hết năm 2023 đối với đất nông nghiệp là trên 309 nghìn ha, đất phi nông nghiệp là hơn 34.400ha.

Phóng viên: Để tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận đất, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai những biện pháp gì và dã đạt được những kết quả đạt như thế nào, thưa ông?

Ông Đàm Trung Hiếu: Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó, Quảng Ninh đã xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phân công, phân cấp, với quyết tâm cao nhất để cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu về nâng cao thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

Ngày 31/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND “Quyết định phê duyệt kết quả rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí sắp xếp và ổn định dân cư các vùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 bố trí sắp xếp, ổn định cho 1.022 hộ tương ứng 3.556 khẩu thuộc vùng đồng bào DTTS, miền núi và các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo nhằm tạo sinh kế và nâng cao đời sống của người dân.

Trong năm 2023, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công, xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho 441 hộ với tổng kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa là 32,96 tỷ đồng, trong đó hoàn thành việc hỗ trợ cho 66 hộ thuộc diện xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát thuộc vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

anh-qn-03.jpg
Được giao đất rừng, bà con vùng đồng bào DTTS ở huyện miền núi Bình Liêu trồng rừng hồi, sở kết hợp cây dược liệu tạo thu nhập, nâng cao đời sống

Với nhiều chính sách về đất ở, đất sản xuất đã tạo sinh kế cho người dân, nhất là vùng đồng bào DTTS phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần để Quảng Ninh hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 theo tiêu chí của Trung ương và triển khai áp dụng quy định chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh cao hơn quy định của Trung ương.

Phóng viên: Thưa ông, để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, thời gian tới sẽ có những giải pháp như thế nào?

Ông Đàm Trung Hiếu: Thời gian tới, Sở tiếp thục tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh trong việc chỉ đạo hoàn thành việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

Đẩy nhanh hoàn thành việc giao khu vực biển nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch và triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản ở các địa bàn có lợi thế vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

Chủ động nắm triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhằm góp phần phát triển kinh tế- xã hội tại các địa bàn vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục phấn đấu hoàn thành cấp số diện tích còn lại, trong đó áp dụng việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các hộ dân vùng đồng bào DTTS được thực hiện theo quy định của Luật đất đai, Luật thuế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO