--Quảng cáo---

Thủ tục cấp lại sổ đăng ký nguồn thải chất thải nguy hại

Tư vấn pháp luật - VPLS Hanel - 18:11 10/01/2019

(TN&MT) - Bạn đọc có địa chỉ: namnvuf@gmail.com hỏi: Đầu tháng 06/2018, Công ty chúng tôi được Phòng Đăng kí kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh, đăng kí thay đổi lần thứ 5 về việc thay đổi tên và địa chỉ công ty.

Cụ thể: Tên công ty: Đổi từ "Chi nhánh Hải Dương" thành "Chi nhánh NM tại Hải Dương"

Địa chỉ: Đổi từ "KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương" thành "Khu Công nghiệp Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam"

Trên thực tế, công ty không thay đổi địa điểm, mà chỉ thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; và sự thay đổi này chỉ là ghi rõ địa chỉ của công ty.

Với các nội dung thay đổi kể trên, Công ty chúng tôi có thuộc diện phải lập lại Sổ đăng kí chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về Quản lý chất thải và Phế liệu hay không?

Kính mong Báo Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn để Công ty chúng tôi chấp hành tốt công tác bảo vệ môi trường.

Văn phòng luật sư Hanel tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại về Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH như sau:  

1. Chủ nguồn thải CTNH quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP phải đăng ký để được cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

2. Hồ sơ đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải:

a) Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH được thực hiện theo quy định từ Khoản 1 đến Khoản 3 Điều 14 Thông tư này.

4. Số thứ tự các lần cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trong trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH được tính lần lượt kể từ cấp lần đầu và các lần cấp lại tiếp theo.

Vậy đơn vị bạn thực hiện theo nội dung Thông tư này nhé.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO