--Quảng cáo---

Thủ tục cấp chứng nhận nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện với môi trường

Nước - 00:00 22/08/2016

(TN&MT) - Cho tôi hỏi, doanh nghiệp chúng tôi muốn làm thủ tục cấp chứng nhận nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện với môi trường thì phải làm những bước nào? Địa điểm để tiến hành thủ tục này ở đâu?

Trả lời

Theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký chứng nhận, chứng nhận lại Nhãn xanh Việt Nam đến Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đó, Tổng cục Môi trường xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường có văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường tổ chức đánh giá hồ sơ.

Đối với sản phẩm đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, chứng nhận lại: Tổng cục Môi trường ký và thông báo Quyết định chứng nhận, chứng nhận lại Nhãn xanh Việt Nam cho doanh nghiệp đăng ký. Đối với sản phẩm không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, chứng nhận lại: Tổng cục Môi trường thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do không đạt yêu cầu.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam nộp 01 (một) bộ hồ sơ, bao gồm: 01 (một) đơn đề nghị;  01 (một) bản chính Báo cáo hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp theo mẫu hoặc 01 bản sao y bản chính có chứng thực giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật cấp; 01 (một) bản chính Báo cáo đánh giá sản phẩm đáp ứng tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho từng nhóm sản phẩm tương ứng, kèm theo kết quả thử nghiệm do Tổ chức thử nghiệm cấp có thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày Tổng cục Môi trường nhận được Hồ sơ đăng ký hợp lệ; 01 (một) bản sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; 01 (một) bản chụp hoặc vẽ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm có kích cỡ bằng 21 cm x 29 cm.

Thời hạn giải quyết

Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ là  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Thời hạn đánh giá hồ sơ là hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Thời hạn trả kết quả đối với sản phẩm đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam là năm ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá.

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO