--Quảng cáo---

Thống nhất khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai

Đất đai - Trường Giang - 13:50 03/10/2019

Dự thảo Nghị định quy định gồm 5 Chương, 33 Điều. Trong đó, bên cạnh những quy định chung, dự thảo quy định cụ thể về xây dựng hệ thống thông tin đất đai; quản lý vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai; trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nội dung này.

(TN&MT) - Việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai phải thống nhất từ Trung ương tới địa phương, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý Nhà nước… Đó là nội dung chính của Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin về đất đai do Bộ TN&MT đang xây dựng.
T4b
Hệ thống thông tin đất đai được xây dựng và quản lý thống nhất từ Trung ương tới địa phương, phục vụ quản lý Nhà nước. Ảnh: MH

Theo đó, nguyên tắc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai được xây dựng và quản lý thống nhất từ Trung ương tới địa phương có tính mở, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đảm bảo, công khai, minh bạch, đơn giản và dễ tiếp cận; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ thông tin và tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực đất đai; an toàn, an ninh, bảo mật.

Đồng thời, phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT; thông tin, dữ liệu đất đai được thu thập, chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên, bảo đảm pháp lý đầy đủ, chính xác và kịp thời; việc khai thác sử dụng phải đảm bảo đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ tài chính và tuân theo các quy định khác của pháp luật.

Các hành vi bị cấm và xử lý là lợi dụng việc cung cấp thông tin để sách nhiễu, trục lợi, phát tán các thông tin trái với các quy định của pháp luật; không cung cấp hoặc cung cấp thông tin đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật; làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu đất đai; chiếm giữ tiêu hủy trái phép thông tin, dữ liệu đất đai; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trái quy định; cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu theo quy định.

Theo Dự thảo Nghị định, hệ thống thông tin đất đai gồm các thành phần theo quy định tại Khoản 2, Điều 120 của Luật Đất đai 2013 là: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai; hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng; cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Đồng thời, được chia sẻ kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến lĩnh vực đất đai và cung cấp thông tin, dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

Về quản lý Nhà nước quy định về quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản liên quan. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nội dung này; cấp và giao quyền truy cập cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai theo quy định.

Ngoài ra, đầu tư và xây dựng, duy trì, phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ và phần mềm và quản lý các hoạt động dịch vụ cho công việc này…

Về khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai phải tuân thu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và quy định pháp luật khác có liên quan. Việc khai thác sử dụng thông qua các hình thức như: khai thác sử dụng trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin; qua mạng điện tử; dịch vụ bưu chính, fax; các hình thức điện tử khác thao quy định  của pháp luật; việc khai thách sử dụng thông tin dữ liệu đất đai thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO