--Quảng cáo---

Thay đổi nguyên liệu đốt của lò hơi, có phải lập lại hồ sơ môi trường hay không?

Tư vấn pháp luật - 15:28 23/01/2019

(TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Văn Nam, Email: namvnuf@gmail.com hỏi: Công ty chúng tôi đã được cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy xác nhận đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. Hiện tại, trong quá trình sản xuất công ty chúng tôi có sử dụng phôi bào làm nguyên liệu đốt cho lò hơi, cung cấp hơi phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, chúng tôi đang có kế hoạch sử dụng than đá để thay thế một phần phôi bào. Với việc thay đổi trên, chúng tôi có cần lại các hồ sơ môi trường có liên quan hay không?

chat dot
Ảnh minh họa

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp và quy định tại Điều 20 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 15 Nghị định số: 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì trong trường hợp của bạn khi có kế hoạch sử dụng than đá để thay thế sử dụng phôi bào làm nguyên liệu đốt lò hơi thì Công ty bạn có thể phải thực hiện lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cụ thể:

“Điều 15. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có một trong những thay đổi dưới đây phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường:

a) Có những thay đổi quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

b) Bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định này;

c) Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng”.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì trong trường hợp Công ty bạn có kế hoạch sử dụng than đá để thay thế một phần phôi bào làm nguyên liệu đốt cho lò thuộc trường hợp có thay đổi về công suất, công nghệ mà dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng thì phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Việc Công ty bạn có kế hoạch sử dụng than đá để thay thế sử dụng phôi bào chỉ được triển khai thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trong trường hợp có thay đổi công suất, công nghệ mà làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thì Công ty bạn chỉ phải giải trình với cơ quan phê duyệt và được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường 2014).


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO