--Quảng cáo---

Thanh kiểm tra về TN&MT: Quyết liệt và hiệu quả

Ngành TN&MT - 11:25 11/07/2019

(TN&MT) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trực thuộc Bộ cơ bản đã tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực theo kế hoạch được phê duyệt, chủ động tiến hành kiểm tra đột xuất khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật.

images1626754 95338ff7 1480157306004
Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xử phạt hành chính 26 tổ chức

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị thuộc Bộ đã tiến hành 77 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 199 tổ chức gồm: 3 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; 63 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; 11 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và 1 cuộc giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 26 tổ chức có vi phạm với các hình thức: tước quyền sử dụng 2 giấy phép khai thác khoáng sản trong thời hạn 6 tháng, xử phạt 25 tổ chức với số tiền là 2.898 triệu đồng.

Có 5 đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất là Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước với 27/77 cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện đạt 35% (trong đó, Tổng cục Môi trường thực hiện 17/27 cuộc).

Đối với các Sở TN&MT, 6 tháng đầu năm 2019 đã triển khai 694 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.017 tổ chức, cá nhân, trong đó, có 10 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 684 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện 467 tổ chức, cá nhân có vi phạm; đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 291 tổ chức, cá nhân với số tiền 16.452 triệu đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách Nhà nước 3.069 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 5 ha đất.

Cụ thể, trong lĩnh vực đất đai, các Sở TN&MT trong cả nước đã thực hiện 167 cuộc thanh tra, kiểm tra về đất đai đối với 738 tổ chức, cá nhân; qua thanh tra đã phát hiện 17% số đối tượng được thanh tra có vi phạm pháp luật đất đai. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 36 tổ chức, cá nhân với số tiền 815 triệu đồng; kiến nghị truy thu 2.450 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 5 ha đất. Trong lĩnh vực môi trường, thực hiện 228 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 478 tổ chức, cá nhân; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 23% số đối tượng được thanh tra, kiểm tra có vi phạm. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 77 tổ chức, cá nhân với số tiền là 6.787 triệu đồng, truy thu 575 triệu đồng. Tại lĩnh vực khoáng sản, thực hiện 111 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với 213 tổ chức, cá nhân; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 34% số đối tượng được thanh tra, kiểm tra có vi phạm. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 63 tổ chức, cá nhân với số tiền là 5.024 triệu đồng.

Tiếp công dân tăng cả về số lượng và chất lượng

Trong 6 tháng đầu năm 2019, bộ phận tiếp công dân đã tiếp 173 lượt với 326 người, có 17 lượt đoàn đông người với 166 người. So với cùng kỳ năm 2018, số lượt tiếp công dân tăng 52 lượt, số đoàn đông người tăng 9 lượt, số người đến khiếu nại tại Bộ tăng 145 người. Lãnh đạo Bộ tiếp 32 lượt với 43 người, cán bộ tiếp 141 lượt với 283 người. Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai.

Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật; các trường hợp khiếu nại đông người đã được lãnh đạo Bộ tiếp, trả lời nhưng công dân đến đăng ký vẫn được cán bộ tiếp công dân tiếp, giải thích, trả lời công dân, đề xuất lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Thanh tra xử lý đối với những nội dung mới phát sinh, không để tình trạng công dân khiếu nại bức xúc, gây mất an ninh, trật tự tại trụ sở Bộ và trụ sở Tiếp công dân của Bộ.

Báo cáo của Thanh tra Bộ, 6 tháng đầu năm 2019, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhận được là 1.756 lượt đơn, trong đó, có 48 đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 24 đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản và 1.684 đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 95,90%). Có 863 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý; còn 893 đơn thư đủ điều kiện xử lý tương đương với 893 vụ việc, cụ thể: Đơn tranh chấp đất đai: 62 đơn (chiếm 6,94 %); đơn khiếu nại: 578 đơn, chiếm (64,73%); đơn đòi lại đất cũ: 27 đơn, (chiếm 3,02 %); đơn tố cáo: 154 đơn (chiếm 17,24%); kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực môi trường, khoáng sản: 72 đơn (chiếm 8,06%).

Trong tổng số 893 vụ việc phải xử lý có 6 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 21 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ; 2 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 26 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần 2 của địa phương; còn lại 838 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO