Thanh Hóa: Triển khai xử lý thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thu Thủy| 21/05/2020 12:52

(TN&MT) - Để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh ban hành Chỉ thị số 15/ /CT-UBND yêu cầu tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch xử lý văn bản, hồ sơ công việc, TTHC trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu. Trong đó, từ ngày 22/5/2020 trở đi, 100% văn bản, hồ sơ công việc của các cơ quan cấp tỉnh được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử. Từ ngày 1-7-2020 đối với UBND cấp huyện và từ ngày 1-9-2020 đối với UBND cấp xã 100% văn bản, hồ sơ công việc được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử.

Từ ngày 22/5/2020, 100% văn bản, hồ sơ công việc của các cơ quan cấp tỉnh được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử

Cùng với đó, tổ chức quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử, chữ ký số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đồng thời gương mẫu, đi đầu trong việc ký số và xử lý công việc trên môi trường điện tử. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc TTHC trên môi trường điện tử tại cơ quan, đơn vị mình.

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát và đăng ký với Ban Cơ yếu Chính phủ về nhu cầu sử dụng chứng thư số cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức do đơn vị mình quản lý. Xây dựng kế hoạch chi tiết việc triển khai xử lý văn bản hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đảm bảo thực hiện mục tiêu về tiến độ xử lý công việc trên môi trường mạng của địa phương

Cũng tại công văn này, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với văn phòng UBND tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát. Đánh giá an toàn thông tin, đảm bảo hệ thống thông tin của tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn thông tin, tuyệt đối không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu. Thực hiện việc sao lưu dữ liệu hàng ngày của hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc để đảm bảo an toàn thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc và thực hiện ký số trên văn bản điện tử, kịp thời hỗ trợ các ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo tích hợp phần mềm một cửa điện tử các cấp với phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc nhằm chia sẻ, kết nối dữ liệu thuận lợi, thông suốt.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Triển khai xử lý thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO