--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Triển khai chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Biển đảo - Thu Thủy - 20:23 26/05/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 6469/UBND-NN ngày 22/5/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, thực hiện công văn số 2091/BTNMT-TCBHĐVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh Thanh Hóa tập trung và ưu tiên nguồn lực triển khai các nhiệm vụ có tính đột phá chiến lược đến năm 2025

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ có hiệu quả. UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Chính phủ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, tăng cường cơ sở vật chất, năng lực quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, tập trung và ưu tiên nguồn lực triển khai ngay các nhiệm vụ có tính đột phá chiến lược đến năm 2025. Rà soát, điều chỉnh bổ sung hoặc xây dựng mới các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến biển và hải đảo thuộc phạm vi quản lý được nhà nước giao.

Giao UBND các huyện, thành phố ven biển phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nội dung có liên quan về triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO