Thanh Hóa: Quản lý vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục

Thu Thủy| 15/01/2020 09:56

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh. Quá trình đo đạc chỉ tiêu của các thành phần môi trường một cách liên tục, tự động nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường, đánh giá chất lượng nước thải, khí thải trước khi thải ra môi trường.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục thực hiện theo Quyết định này từ ngày 01/02/2020.

Cán bộ Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường đang đo khí thải tại Nghi Sơn

Trách nhiệm của Chi cục Bảo vệ môi trường phải thực hiện công tác quản lý nhà nước toàn bộ hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh; rà soát các tổ chức, cá nhân có nguồn thải thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục để yêu cầu thực hiện lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc môi trường và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường thực hiện giám sát hoạt động của các Trạm cơ sở bằng hệ thống camera giám sát; giám sát các số liệu quan trắc từ Trạm cơ sở truyền về bằng phần mềm chuyên dụng. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện kết quả quan trắc vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, phải thông báo ngay về Chi cục Bảo vệ môi trường và điều khiển lấy mẫu, lưu mẫu từ xa (đối với quan trắc nước thải) để tổ chức làm việc thu mẫu, xác định nguyên nhân. Trung tâm Công nghệ thông tin phải quản trị thông tin dữ liệu của hệ thống đảm bảo yêu cầu về an toàn thông tin, dữ liệu môi trường và hệ thống mạng kết nối truyền nhận dữ liệu theo quy định.

Trung tâm Công nghệ thông tin quản trị thông tin dữ liệu môi trường

Giao Sở Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo của các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục nhằm đảm bảo độ tin cậy của số liệu đo. Bảo vệ các Trạm cơ sở do Nhà nước đầu tư trên địa bàn mình quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường phải tổ chức tập huấn các nội dung về vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục; hướng dẫn chia sẻ thông tin quan trắc môi trường tự động; tổng hợp kết quả quản lý vận hành hệ thống và báo cáo định kỳ với UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Quản lý vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO