--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn 110 tỷ đồng khắc phục các công trình thiệt hại do mưa lũ

Môi trường - Hoàng Anh - 06:12 15/01/2021

(TN&MT) - Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục các công trình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, số công trình được hỗ trợ là 12 công trình thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Như Xuân, Yên Định, Hậu Lộc, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, Nông Cống. Dự kiến tổng mức đầu tư các công trình là 113 tỷ đồng.

Nguyên tắc hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư (TMĐT) các công trình thuộc huyện miền núi cao; hỗ trợ không quá 85% TMĐT các công trình thuộc các huyện miền núi thấp; hỗ trợ không quá 70% TMĐT các công trình thuộc các huyện đồng bằng, ven biển (TMĐT các công trình không bao gồm chi phí bồi thường GPMB); phần kinh phí còn lại (bao gồm cả chi phí GPMB) do các huyện huy động để thực hiện.

Tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ: 93,050 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ đợt này là 83,54 tỷ đồng. Nguồn kinh phí: từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020.

Thanh Hóa hỗ trợ 113 tỷ đồng để xử lý, khắc phục các công trình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung đề xuất, số liệu báo cáo, đảm bảo theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hỏa căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để bổ sung có mục tiêu kinh phí cho UBND các huyện để triển khai thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND các huyện được hỗ trợ kinh phí đợt này có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các công trình theo đúng quy định, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; căn cứ tình hình thực tế và các quy định hiện hành để quyết định việc xử lý, khắc phục các công trình theo hình thức đầu tư công khẩn cấp quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư công số 39/2014/QH14 theo thẩm quyền; quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để UBND các huyện triển khai thực hiện các công trình theo đúng quy định của pháp luật.

  • Thanh Hóa: Chuẩn bị tốt công tác phòng chống thiên tai
    Biến đổi khí hậu - Bài và ảnh: Thu Thủy - 14:03 11/12/2020
    (TN&MT) - Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thanh Hóa đã họp bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; giao chỉ tiêu chuẩn bị vật tư dự trữ PCLB năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố có đê; chỉ đạo các cấp, các ngành, triển khai mọi mặt công tác chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong năm 2020.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO