Thanh Hoá: Hỗ trợ 2.000 hộ nghèo, cận nghèo kết nối hệ thống nước sạch

Thu Thủy| 11/05/2021 17:07

(TN&MT) - Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả phụ nữ làm chủ - WOBA.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là dự án WOBA) do tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ được UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổ chức Đông Tây hội ngộ ký biên bản thỏa thuận ngày 20/12/2018, với tổng kinh phí hỗ trợ là 9,678 tỷ đồng.

Trong đó, hợp phần cấp nước sạch giao cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (Trung tâm NSH & VSMT nông thôn) thực hiện. Hợp phần Vệ sinh giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện, thời gian thực hiện dự án từ 2018-2022. Kinh phí tài trợ không hoàn lại từ Tổ chức Đông Tây hội ngộ (East Meets West) là 6,078 tỷ đồng. Kinh phí đối ứng của tỉnh là 3,6 tỷ đồng cho hợp phần Vệ sinh.

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ khoảng 2.000 hộ nghèo, cận nghèo kết nối với các hệ thống nước sạch đã có

Mục tiêu của hợp phần nước sạch nhằm hỗ trợ khoảng 2.000 hộ nghèo, cận nghèo và hộ dễ bị tổn thương (GESI) kết nối với các hệ thống nước sạch đã có. Mức hỗ trợ không quá 1.400.000 đồng/hộ.

Trung tâm NSH & VSMT nông thôn được Sở Nông nghiệp và PTNT giao tổ chức quản lý thực hiện hợp phần nước sạch của dự án, trên cơ sở đó Trung tâm NSH & VSMT nông thôn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh đề xuất các công trình để tham gia theo quy định của dự án.

Về kết quả thực hiện dự án WOBA - Hợp phần nước sạch, tổng số chỉ tiêu phải thực hiện của toàn bộ dự án là 2.000 đấu nối nước sạch; trong đó 1.700 đấu nối theo Công văn số EMW/WOBA/20-60 ngày 16/11/2020 và 300 đấu nối được giao thêm theo Công văn số EMW/WOBA/21-21 ngày 30/3/2021 của Tổ chức Đông Tây hội ngộ. Đến hết tháng 12/2020 đã hoàn thành và giải ngân được 397 đấu nối.

Tổng số chỉ tiêu đấu nối đăng ký trong Quý I, II/2021 là 603 đấu nối, trong đó: 59 đấu nối đã hoàn thành đang chờ giải ngân, 244 đấu nối đăng ký theo lộ trình thực hiện hàng quý và 300 đấu nối được bổ sung. Việc thực hiện đấu nối và hoàn thành dựa trên kết quả đầu ra vẫn đang được Trung tâm NSH & VSMT nông thôn thực hiện theo kế hoạch là hoàn thành 603 đấu nối trước 30/6/2021

Theo đó, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch, trong thời gian tới Trung tâm NSH & VSMT nông thôn sẽ triển khai khảo sát, lập danh sách các hộ dân thuộc đối tượng của các nhà máy nước: Nhà máy nước xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống; Nhà máy nước xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc; Nhà máy nước thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa; Nhà máy nước xã Định Tường, huyện Yên Định để đề nghị nhà tài trợ cho phép tham gia dự án.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội liên hiệp phụ nữ các cấp và chính quyền địa phương trong việc triển khai dự án, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chính sách tham gia đấu nối nước sạch; rà soát, xác định và lập bản đồ số chứa dữ liệu thông tin từng hộ gia đình thuộc chính sách của dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hoá: Hỗ trợ 2.000 hộ nghèo, cận nghèo kết nối hệ thống nước sạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO