Thanh Hóa: Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa và bảo vệ môi trường

Thu Thủy| 16/09/2020 17:53

(TN&MT) - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt. Thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể hạn chế việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường. UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa như phối hợp với các địa phương ven biển tổ chức ra quân thu gom, phân loại rác thải trên bờ biển, đánh giá các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền và từ các hoạt động trên biển, hải đảo; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa tại các khu công nghiệp, đô thị, khu du lịch, khu dân cư tập trung ven biển, ven sông, cảng biển theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phong trào thu gom rác thải nhựa tại bãi biển Hải Hòa

Toàn tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển; thu gom 50% ngư cụ khai thác bị mất hoặc vứt bỏ; 50% các khu điểm du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; bảo đảm tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi biển; khu bảo tồn biển Hòn Mê không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Quan trắc định kỳ 2 năm/lần hiện trạng rác thải nhựa trên biển tại 6 cửa sông Lạch Bạng, Lạch Trường, Lạch Hới, Lạch Sung, Lạch Ghép và Lạch Càn. Đến năm 2030, giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển; thu gom 75% ngư cụ khai thác bị mất hoặc vứt bỏ; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển. Quan trắc hàng năm hiện trạng rác thải nhựa trên biển tại 6 cửa sông Lạch Bạng, Lạch Trường, Lạch Hới, Lạch Sung, Lạch Ghép và Lạch Càn.

Phát động phong trào chống rác thải nhựa với mô hình đổi rác thải lấy đồ dùng thân thiện với môi trường

Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước, tới nay, thế giới có hơn 8,3 tỷ tấn nhựa đã được sản xuất kéo theo khoảng 6,3 tỷ tấn rác thải từ nhựa; trong đó, khoảng 79% rác thải nhựa đang được chôn lấp hoặc vứt ra môi trường; mỗi phút có khoảng 1.000 túi nhựa được tiêu thụ, mỗi năm cả thế giới có khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường (trong đó, Việt Nam đóng góp khoảng 1,8 triệu tấn). Việc thu gom và xử lý rác thải nhựa đang là vấn đề rất nan giải, các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cho đến nay chưa có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả.

Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để giảm thiểu ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Kể từ năm 2018, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách mạnh mẽ để hạn chế rác thải nhựa và chấm dứt dùng đồ nhựa một lần. Đến nay, đã hơn 1 năm, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào chống rác thải nhựa, trong đó đề ra mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị ở các đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần”.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, để nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thu gom và xử lý chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Thực hiện các phong trào, chiến dịch thu gom, làm sạch bãi biển tại các xã, phường ven biển để đảm bảo vệ sinh môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa và bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO