Thái Bình: Quy trách nhiệm người đứng đầu nếu có vi phạm đất đai

Đất đai - 11:37 15/01/2019

(TN&MT) - Để tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hạn chế, phòng ngừa vi phạm pháp luật đất đai, Sở TN&MT Thái Bình đã đề xuất 3 giải pháp, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu khí để xảy ra vi phạm nhưng không phát hiện, xử lý hoặc báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền xử lý.

T4
Sở TN&MT Thái Bình đề xuất quy trách nhiệm người đứng đầu khi có vi phạm đất đai. Ảnh: MH

Sở TN&MT Thái Bình cho biết, năm 2018, thực hiện theo Luật Đất đai 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 3 Quyết định thuộc thẩm quyền UBND tỉnh về hạn mức công nhận, giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa; một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; sửa đổi, bổ sung về một số điều quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa.

Theo đó, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền UBND tỉnh đã cơ bản được thực hiện, phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và thực tế địa phương. Kịp thời triển khai công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ và nhân dân.

Nhờ vậy, trong năm 2018, các công tác về lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê, cấp Giấy chứng nhận (GCN), bồi thường, hỗ trợ tái định cư… đều đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đơn cử, về công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCN, đã được thực hiện đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, cải cách thủ tục hành chính được nâng cao, giải quyết kịp thời, công khai, minh bạch.

Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh 234 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi sử dụng đất với diện tích 377,65 ha. Thẩm định trình cấp 131 GCN của 131 tổ chức; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình cấp có thẩm quyền cấp 716 GCN nhà ở khu đô thị. Văn phòng Đăng ký đã tiếp nhận và hoàn thiện hơn 11.000 hồ sơ cấp mới GCN, chuyển Phòng TN&MT thẩm định trình UBND huyện, thành phố. Thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo hơn 20.000 hồ sơ, chuyển thông tin sang cơ quan thuế gần 27.000 hồ sơ, cơ qua tài chính gần 900 hồ sơ; cung cấp thông tin phục vụ quản lý Nhà nước và thu phí hơn 1,7 nghìn trường hợp.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Sở TN&MT Thái Bình cho biết, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai đến các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của họ trong quá trình chấp hành các quy định pháp luật đất đai.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt; công khai minh bạch các thủ tục hành chính về đất đai. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật đất đai theo quy định.

Ông Khánh cho biết, Sở đề ra 3 giáp pháp thực hiện: Quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, giảm bớt thời gian thực hiện và những thủ tục không cần thiết, nâng cao chất lượng và hiện quả công tác quản lý đất đai. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của UBND, cơ quan quản lý TN&MT các 3 cấp (tỉnh, huyện và xã) nhất là cấp huyện, xã. Tập trung phân loại đúng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền bổ sung đủ lực lượng cán bộ, có trình độ năng lực và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý TN&MT từ tỉnh tới cơ sở.

Đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra vi phạm nhưng không phát hiện, xử lý hoặc báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền xử lý. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật đất đai.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO