Sơn La: Triển khai quan trắc môi trường tại 114 điểm trong năm 2020

Nguyễn Nga| 24/02/2020 15:38

(TN&MT) - Dự kiến, thời gian thực hiện quan trắc diễn ra vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 11/2020; tại 114 điểm quan trắc trên địa bàn 12 huyện, thành phố.

Quan trắc, lấy mẫu khí

UBND tỉnh Sơn La vừa phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh năm 2020.

Quá trình quan trắc được triển khai trên địa bàn 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La, do Trung tâm Quan trắc TN&MT, thuộc Sở TN&MT Sơn La thực hiện.

Trong đó, với môi trường không khí, sẽ tiến hành quan trắc tại 40 điểm, tần suất 4 đợt/năm với 11 thông số quan trắc như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, tốc độ gió, tiềng ồn, bụi lơ lửng...

Các địa điểm lấy mẫu được chọn gồm Cổng bệnh viện Đa khoa Sơn La; bến xe Sơn La; khu hành chính công, gần khu vực Khu công nghiệp Mai Sơn; cổng nhà máy Đường Mai Sơn; cổng nhà máy Xi măng Mai Sơn…

Quan trắc môi trường nước mặt được thực hiện tại 41 điểm, tần suất 4 đợt/năm với 31 thông số quan trắc như pH, DO, TSS, độ đục, tổng Crom, tổng dầu mỡ, coliform, ecoli…

Các địa điểm quan trắc được lựa chọn gồm 1 số vị trí trên suối Nậm La, hồ Chiềng Cọ, hồ Tiền Phong, suối Nậm Pàn, suối Nậm Chanh, suối Sập, hồ Chiềng Khoi, bến phà Vạn Yên…

Môi trường nước dưới đất được thực hiện quan trắc tại 14 điểm, tần suất 4 đợt/năm; với 26 thông số như pH, độ cứng, TDS, đồng, kẽm, thủy ngân, Crom VI, mangan, sắt, coliform, ecoli…; tại vị trí nước dưới đất khu vực xã Chiềng Xôm (thành phố Sơn La), thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn), nước dưới đất trung tâm huyện Yên Châu, nước dưới đất khu vực thị trấn Bắc Yên (huyện Bắc Yên), thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên), xã Bó Mười (huyện Thuận Châu), xã Mường Giàng (huyện Quỳnh Nhai)…

Quan trắc, lấy mẫu nước mặt

Quan trắc môi trường đất tại 19 điểm, tần suất 1 đợt/năm, với 18 thông số như độ mùn, đồng, kẽm, asen, chì…; tại vị trí đất sản xuất nông nghiệp xã Chiềng Đen (thành phố Sơn La), xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn), xã Chiềng Đông (huyện Yên Châu), thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu), xã Mường Khoa (huyện Bắc Yên), xã Suối Tọ (huyện Phù Yên), xã Yên Hưng (huyện Sông Mã)…

Sau mỗi đợt quan trắc, đơn vị thực hiện có trách nhiệm báo cáo kết quả với UBND tỉnh. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường tỉnh Sơn La năm 2020 với HĐND và Bộ TN&MT theo quy định tại Điều 125, Luật Bảo vệ môi trường. Công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh năm 2020 theo quy định tại Điều 127, Luật Bảo vệ môi trường.

Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường là hoạt động thường niên của tỉnh Sơn La, nhằm theo dõi, giám sát chất lượng môi trường không khí, môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất, môi trường đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, nhằm bổ sung có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường.

Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. Đồng thời, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nói riêng và làm cơ sở cho việc triển khai các quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc lựa chọn vị trí thông số, tần suất quan trắc môi trường năm 2020 đảm bảo tính đại diện, đặc trưng của khu vực quan trắc, đánh giá được hiện trạng và giám sát được các tác động của các nguồn thải ô nhiễm với môi trường cần được quan trắc, đáp ứng được nhu cầu dữ liệu, thông tin cần thu thập, có tính kế thừa kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Triển khai quan trắc môi trường tại 114 điểm trong năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO