--Quảng cáo---

Sơn La: Triển khai 4 nhiệm vụ, dự án lĩnh vực bảo vệ môi trường

Môi trường - Nguyễn Nga - 14:12 26/01/2022

(TN&MT) - Năm 2021, Sở TN&MT Sơn La được giao thực hiện 4 nhiệm vụ, dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần đánh giá và đề xuất các nội dung phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

2(1).jpg

Sơn La hoàn thành nhiệm vụ Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn.

Nhiệm vụ Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn đã hoàn thành nghiệm thu sản phẩm báo cáo tổng hợp kết quả và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3249/QĐ-UBND. Sản phẩm của dự án đã đánh giá được hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn và đề xuất biện pháp thu gom, kiểm soát, giảm thiểu, phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế vùng nông thôn Sơn La.

Nhiệm vụ Xây dựng đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt đề án, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 591/KH-STNMT ngày 1/6/2021 để triển khai Đề án; chỉ định Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các bon thấp thực hiện Nhiệm vụ Xây dựng tài liệu, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ quản lý nhà nước. Mục tiêu của Đề án, phấn đấu đến năm 2030, 100% công chức quản lý hành chính nhà nước về BĐKH các cấp được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về BĐKH; các cơ quan và tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội được bồi dưỡng nâng cao năng lực về BĐKH. 100% công chức làm công tác quản lý, tham mưu biết cách lồng ghép ứng phó BĐKH trong quản lý kinh tế, xã hội của cơ quan, địa phương mình công tác. Phấn đấu trên 75% cộng đồng dân cư hiểu biết cơ bản về BĐKH và các tác động của BĐKH.

1.jpg

Sơn La triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về môi trường và đa dạng sinh học.

Dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về môi trường và đa dạng sinh học đã hoàn thành giai đoạn mời thầu và lựa chọn được nhà thầu để triển khai thực hiện. Mục tiêu Dự án là nhằm đầu tư hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ vận hành, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La. Nâng cao năng lực quản lý về môi trường trên cơ sở số hóa dữ liệu và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý hồ sơ, dữ liệu môi trường và của tỉnh bằng phần mềm công nghệ thông tin. Kết nối, chia sẻ dữ liệu môi trường tỉnh với các hệ thống thông tin của các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh và các hệ thống thông tin Quốc gia liên quan về TN&MT.

Cũng trong năm 2021, Sở TN&MT đã được UBND tỉnh cho phép lập dự án Xây dựng trạm quan trắc tự động cho Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước khu đô thị huyện Mộc Châu. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

  • Sơn La thích ứng BĐKH: Triển khai nhiều mô hình, dự án xanh
    Biến đổi khí hậu - Nguyễn Nga - 16:33 24/01/2022
    (TN&MT) - Những năm qua, để ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về ứng phó với BĐKH, hình thành ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO