--Quảng cáo---

Sơn La họp thông qua số liệu kiểm kê đất đai năm 2019

Đất đai - Nguyễn Nga - 18:59 31/08/2020

(TN&MT) - Chiều 31/8, Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị thông qua số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kiểm kê đất đai chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại hội nghị, đại diện Sở TN&MT Sơn La đã báo cáo tóm tắt quá trình triển khai kiểm kê trên địa bàn tỉnh và thông qua số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 tỉnh Sơn La.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở các cấp; thành lập tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo với 25 thành viên là trưởng, phó phòng các sở, ngành và các lãnh đạo Phòng TN&MT cấp huyện; tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, huyện.

Giám đốc Sở TN&MT Sơn La Nguyễn Đắc Lực giải đáp một số nội dung còn vướng mắc.

Về phương pháp lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, với 87/204 xã thuộc 8 đơn vị hành chính cấp huyện đã có bản đồ địa chính thì dùng bản đồ địa chính để điều tra thực địa, đối soát, chỉnh lý các biến động về đất đai từng thửa đất, sau đó chuyển vẽ các yếu tố nội dung kết quả điều tra thực địa lên bản đồ dạng số, tiến hành khái quát hóa các khoanh đất có cùng chung tính chất, chung mục đích sử dụng đất, đối tượng sử dụng, đối tượng được giao quản lý đất. Kết quả tính diện tích các khoanh đất được lập thành bảng liệt kê các khoanh đất thể hiện các thông tin thuộc tính tương ứng với các chỉ tiêu kiểm kê đất đai. Bảng liệt kê các khoanh đất được lập ở bước này sẽ là cơ sở để thực hiện tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai.

Đối với 117/204 xã thuộc 10 đơn vị hành chính cấp huyện chưa có bản đồ địa chính, thì sử dụng bản đồ kiểm kê đất đai năm 2014 đã được cập nhật, chỉnh lý trong các kỳ thống kê đất đai hàng năm, kết hợp với các tài liệu thu thập. Đơn vị tư vấn tiến hành điều tra, đối soát thực địa, chỉnh lý các biến động về đất đai, sau đó chuyển vẽ các yếu tố nội dung kết quả điều tra thực địa lên bản đồ dạng số để sử dụng tổng hợp số liệu kiểm kê.

Các thành viên Ban chỉ đạo tham gia đóng góp ý kiến vào số liệu kiểm kê

Như vậy, tính đến ngày 31/12/2019, tổng diện tích đất tỉnh Sơn La là hơn 1,4 triệu ha, bao gồm: Đất nông nghiệp chiếm hơn 74% diện tích tự nhiên; Đất phi nông nghiệp chiếm hơn 4,6% diện tích tự nhiên; Đất chưa sử dụng chiếm hơn 20% diện tích tự nhiên.

Nhìn chung, trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019, diện tích đất nông nghiệp vẫn chiếm một tỷ lệ lớn so với cơ cấu tổng diện tích đất đai toàn tỉnh, do khai thác một phần diện tích thuộc nhóm đất sử dụng đưa vào sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cải thiện vấn đề về môi trường.

Nhóm đất phi nông nghiệp tăng nhẹ so với năm 2010 phản ánh đúng chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát huy chính sách thu hút đầu tư trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Nhóm đất chưa sử dụng giảm do một phần diện tích đất được khai thác đưa vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện các Dự án phát triển kinh tế, xã hội nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên về đất đai của tỉnh.

Về biến động về sử dụng đất giữa 2 kỳ kiểm kê, tổng diện tích tự nhiên kỳ kiểm kê 2019 giảm hơn 1.300ha so với năm 2014. Nguyên nhân do thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và thay đổi đường biên giới theo Nghị định thư thay đổi về đường biên giới và mốc quốc giới tại Thông báo số 48/2017/TB-LPQT ngày 27/11/2017 của Bộ Ngoại giao. Đại diện Sở TN&MT cũng đã làm rõ tình hình biến động từng loại đất và nguyên nhân tăng giảm cụ thể tại các huyện, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Nhìn chung, tới nay, công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được thực hiện đúng, đủ nội dung, đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn của Bộ TN&MT. Số liệu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất được tổng hợp từ một tài liệu thống nhất là bản đồ kết quả điều tra kiểm kê cấp xã.

Qua công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đã xác định rõ quỹ đất đang sử dụng, quỹ đất chưa sử dụng và khả năng có thể khai thác trong tương lai; Đánh giá thực trạng sử dụng đất và tình hình biến động sử dụng đất từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2019; Đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thông qua công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định; Đánh giá việc chuyển mục đích sử dụng đất khác với hồ sơ địa chính. Từ đó, Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh đã đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường quản lý, sử dụng đất đai thời gian tới.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào số liệu kiểm kê. Lãnh đạo Sở TN&MT đã giải đáp với một số nội dung còn vướng mắc.

Kết luận chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kiểm kê đất đai Lò Minh Hùng đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Minh Hùng đề nghị Sở TN&MT (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo để hoàn thiện báo cáo. Đồng thời, tiếp tục làm việc với các ngành để rà soát lại, thống nhất một số diện tích còn đang có sự chênh lệch. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh cho ý kiến trước ngày 10/9. Tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT trước ngày 15/9.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO