--Quảng cáo---

Sơn La: Hiệu quả từ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT

Môi trường - Nguyễn Nga - 13:54 15/12/2020

(TN&MT) - Từ năm 2019 tới nay, Sở TN&MT Sơn La đã triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Bước đầu đã cho thấy những kết quả tích cực.

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch 162/KH-UBND về triển khai Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016, đến năm 2021.

Theo Kế hoạch 162, 4 địa điểm về vi phạm pháp luật được chọn làm điểm chỉ đạo gồm: Phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La (địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; quản lý, sử dụng đất đai); xã Chiềng Khoang - huyện Quỳnh Nhai (địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông); xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước); xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu (địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật lĩnh vực hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác).

Sở TN&MT triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La

Trên cơ sở đó, năm 2019, Sở TN&MT Sơn La đã tổ chức 2 Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phổ biến Luật Khoáng sản 2010, Luật Tài nguyên nước 2012, Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành tới khoảng 200 đại biểu, là các đồng chí Bí thư, Trưởng bản các bản, tiểu khu trên địa bàn phường Chiềng Sinh và xã Chiềng Khoong; cùng một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Năm 2020, Sở TN&MT đã tiếp tục ban hành Kế hoạch số 202/KH-STNMT ngày 14/2/2020 về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2020 theo Kế hoạch số 162/KH-UBND; Kế hoạch số 457/KH-STNMT ngày 21/4/2020 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai tại phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La năm 2020; Kế hoạch số 1148/KH-STNMT ngày 25/9/2020 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Môi trường, Khoáng sản, Tài nguyên nước tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã năm 2020.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh thanh tra Sở TN&MT Sơn La cho biết: Trong năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Sở TN&MT không tổ chức các hội nghị tuyên truyền, mà chỉ triển khai bàn giao tài liệu tuyên truyền tại Phòng TN&MT TP. Sơn La, Phòng TN&MT huyện Sông Mã và 2 địa bàn trọng điểm. Đồng thời, tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật, nhất là các Nghị định, quy định mới được ban hành tới cán bộ chuyên môn tại các địa bàn để đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm theo quy định.

Kết quả, tại phường Chiềng Sinh, Sở TN&MT đã tiến hành phát hơn 20.000 tờ gấp pháp luật đến cán bộ và nhân dân phường; 300 cuốn sổ tay hỏi đáp pháp luật đất đai; Đề cương, tài liệu tập huấn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Hướng dẫn trình tự tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; cùng một số nội dung trọng tâm khác của pháp luật đất đai, luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật có liên quan.

Tại xã Chiềng Khoong, Sở TN&MT đã phát 24.800 tờ gấp và 900 đề cương tuyên truyền tới đối tượng là người dân và doanh nghiệp, cán bộ công chức trên địa bàn; nội dung tập trung phổ biến các quy định về Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản.

Sở TN&MT triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.

Thông qua các hoạt động, nhằm tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, khoáng sản, nước; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tại các địa bàn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước.

Ông Đặng Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã cho biết: Trước đây, trên địa bàn xã có tình trạng một số hộ dân khai thác cát trái phép. Từ năm 2019 tới nay, sau Hội nghị của Sở TN&MT, UBND xã đã tập trung tuyên truyền, vận động tới tất cả tập thể, cá nhân có liên quan tới hoạt động khai thác cát nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò của mỗi cán bộ, từ cán bộ bản đến từng tập thể, cá nhân, hiểu được quy định pháp luật về khai thác khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Cùng với đó, huyện và xã tiếp tục duy trì các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm.

“Tới nay, hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn xã đã được khắc phục triệt để. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng bản, hộ gia đình để tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người dân, không để tái phát tình trạng khai thác cát trái phép” - ông Đặng Văn Cương nhấn mạnh.

Có thể nói, xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, Sở TN&MT đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động này đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, nâng cao nhận thức và hành động phù hợp với pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện và thực tiễn quản lý Nhà nước của Sở TN&MT cho thấy, tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường trong sản xuất, chế biến cà phê tại khu vực xã Chiềng Mung, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn và khu vực xã Chiềng Đen, TP. Sơn La còn phức tạp và khó xử lý; tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép còn diễn ra phức tạp tại địa bàn huyện Mộc Châu, đặc biệt tại khu vực thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Song, các địa bàn trên chưa được xác định là địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, đất đai. Do vậy, khi thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với các địa bàn trên còn một số hạn chế. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhiều, số lượng lớn và liên tục được sửa đổi, bổ sung nên việc phổ biến đến các đối tượng đôi khi chưa đầy đủ.

Năm 2021, Sở TN&MT đang đề nghị Sở Tư pháp xem xét, tham mưu trình UBND tỉnh bổ sung địa bàn xã Chiềng Mung, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn; xã Chiềng Đen, TP. Sơn La; Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu vào địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, đất đai đối với Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật đến năm 2021" và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường việc biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật để cấp phát cho các ngành thành viên của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tổ chức triển khai có hiệu quả các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng đến việc đổi mới, cải tiến hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo nhân dân.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO