--Quảng cáo---

Sơn La: 7 cơ sở thuộc danh mục thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Môi trường - Nguyễn Nga - 14:47 29/04/2022

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, triển khai các quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kế hoạch đã đề ra 5 nội dung chính để triển khai thực hiện gồm: Thích ứng với Biến đổi khí hậu; Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Tổ chức và phát triển thị trường các bon trong nước; Bảo vệ tầng ô dôn; Các biện pháp thúc đẩy hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn.

1.jpeg

Cty CP Mía đường Sơn La là 1 trong 7 cơ sở thuộc danh mục thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Về nội dung giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đối tượng thực hiện gồm các cơ sở thuộc lĩnh vực công thương, giao thông, xây dựng, gồm: Nhà máy thủy điện Sơn La, Công ty CP Mía đường Sơn La, Công ty CP xe khách Sơn La, Công ty CP xe khách số I Sơn La, Công ty CP vận tải hành khách 2 - 9 Sơn La, Công ty CP du lịch Hương Sen, Nhà máy xi măng Sơn La thuộc Công ty CP xi măng Mai Sơn.

Các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc giảm nhẹ khí nhà kính được khuyến khích thực hiện giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện, thực tế hoạt động. UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các cơ sở thuộc đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Việc triển khai kế hoạch nhằm thực hiện kịp thời nhiệm vụ về ứng phó biến đổi khí hậu theo quy định; phân định rõ trách nhiệm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ sở có liên quan trong triển khai ứng phó biến đổi khí hậu.

UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai phải thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô dôn.

Nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 153 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường, bao gồm: Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho bảo vệ môi trường, ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường, các nguồn xã hội hóa cho bảo vệ môi trường và được thực hiện theo pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, cập nhật toàn bộ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, dự án về biến đổi khí hậu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, phù hợp tình hình thực tiễn. Báo cáo UBND tỉnh trong quý 3/2022. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở thuộc đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện các quy định về giảm nhẹ phát thải nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO