--Quảng cáo---

Sớm hoàn thiện quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biển đảo

Biển đảo - Báo TN&MT - 15:37 16/02/2022

Cử tri tỉnh Ninh Thuận hỏi, hiện nay, việc xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước. Cử tri kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực về tài nguyên, môi trường biển.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại Tờ trình số 106/TTr-BTNMT. Ngày 20/02/2020, Văn phòng Chính phủ đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng về dự thảo Nghị định. Tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan tham gia cuộc họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, gửi Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2078/BTNMT-TCBHĐVN ngày 15/4/2020.

vi-pham-moi-truong-bien(1).jpg
Ảnh minh họa

Ngày 21/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ số 122/PLYK/2020 về dự thảo Nghị định, theo đó, 23 Thành viên Chính phủ có Phiếu trả lời đồng ý, 1 ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Nghị định. Ngày 26/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4571/BTNMT-TCBHĐVN gửi Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Ngày 3/12/2020, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 392/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi họp nêu trên, theo đó, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm cơ sở pháp lý, phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Do còn một số nội dung phức tạp, liên quan đến mức phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định trong dự thảo Nghị định và liên quan đến các quy định trong Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP), Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà hiện nay các Nghị định này đang trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thay thế, vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục hoàn thiện để đề xuất, báo cáo Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo để bảo đảm sự đồng bộ của các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO