--Quảng cáo---

Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020

Ngành TN&MT - Lê Hùng - 16:44 26/01/2021

(TN&MT) - Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn TP. Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Nhiều kết quả quan trọng đạt được trong năm 2020

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết: Năm 2020, Sở TN&MT đã tham mưu UBND TP. Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, góp phần khắc phục tình trạng đất bị bỏ hoang và có kế hoạch sử dụng hiệu quả hơn đối với các khu đất trống, đất chưa sử dụng nhằm tăng cường quản lý đất đai, chống lãng phí trong sử dụng nguồn tài nguyên đất đai, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư vào TP. Cần Thơ. Sở TN&MT cũng hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của TP. Cần Thơ trình Bộ TN&MT trước thời hạn quy định.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sử, công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn TP. Cần Thơ cũng đã được Sở TN&MT đẩy mạnh thực hiện với các biện pháp đồng bộ hơn. Trong đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các tổ chức được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố. Qua đó, Sở TN&MT kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, khắc phục triệt để tình trạng khai thác cát trái phép.

Đồng thời, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng đã thực hiện hoàn thành 5 Đoàn thanh tra đất đai theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; xác minh, báo cáo kịp thời các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND TP. Cần Thơ giao.

Đối với lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tăng cường công tác quản lý chất thải rắn và thực hiện các biện pháp theo dõi, kiểm soát chặt chẽ và cập nhật thông tin liên quan đến vấn đề môi trường. Đồng thời, Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý các loại chất thải ra môi trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Năm 2020, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tiến hành đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn TP. Cần Thơ; tham mưu UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với BĐKH.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng đã tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường với nhiều hình thức khuyến khích người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Đoàn viên thanh niên TP. Cần Thơ chung tay dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho hay: Trên cơ sở những kết quả mà Sở TN&MT đã đạt được năm 2020, năm 2021 Sở TN&MT sẽ tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành việc lập Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của thành phố; tổ chức thẩm định, trình UBND TP. Cần Thơ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; tham mưu UBND TP. Cần Thơ điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố 5 năm (2020 - 2024).

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị, tổ chức đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố để kịp thời tham mưu UBND TP. Cần Thơ xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích hoặc sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật đất đai nhằm chống lãng phí đất đai, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư có sử dụng đất, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Song song đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, sẽ thanh tra, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu UBND TP. Cần Thơ giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế không để vụ việc kéo dài, tạo điểm nóng.

Năm 2021, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, tập huấn, triển khai các mô hình bảo vệ môi trường và duy trì, đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa nhằm tạo chuyển biến trong ý thức, thói quen bảo vệ môi trường của cộng đồng; đồng thời, tăng cường công tác quản lý chất thải, nhất là chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.

Mặt khác, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường và ứng phó với BĐKH trên địa bàn thành phố; thực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận toàn cầu của các thị trường về khí hậu và năng lượng; hoàn thành Báo cáo đánh giá khí hậu TP. Cần Thơ. Đồng thời, Sở TN&MT sẽ cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH trong Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2018 - 2020; tiếp tục tham mưu UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ, song song với việc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Sở TN&MT cũng sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ và Dự án Lập danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất, lập bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Ngoài ra, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở TN&MT và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị; đồng thời, rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; Sở TN&MT đã thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND TP. Cần Thơ giao. Trong đó, một số chỉ tiêu về tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp huyện, tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai được thực hiện vượt Kế hoạch. Đồng thời, công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ, Sở TN&MT đã khắc phục được tình trạng tồn đọng hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức Sở TN&MT được nâng cao.

  • Ngành TN&MT Quảng Trị đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để về đích trong năm 2021
    Ngành TN&MT - Tiến Nhất - 22:17 23/01/2021
    (TN&MT) - Ngày 22/1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN&MT cùng các Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị; lãnh đạo các ngành chức năng cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO