--Quảng cáo---

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2021

Ngành TN&MT - Linh Nga - 10:00 24/06/2021

(TN&MT) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hầu hết các lĩnh vực này đều đã đạt được những kết quả khả quan.

Hiệu quả từ công tác quản lý

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Mục tiêu cụ thể của ngành TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2021 là tập trung hoàn thành các phương án quy hoạch ngành để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nâng cao tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trụ sở, cơ quan công trình sự nghiệp; hoàn thành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và quyền khai thác khoáng sản năm 2021.

Bên cạnh đó, ngành TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện chuyển đổi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sang sử dụng công nghệ tái chế, đốt, phát điện; hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp các huyện, thị xã, thành phố triển khai mạnh mẽ các giải pháp để giải quyết dứt điểm các điểm “đen” về môi trường; đồng thời, tăng cường quản lý Nhà nước, không để phát sinh những điểm “đen” mới; bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh, an toàn các nguồn nước cấp sinh hoạt; phối hợp với UBND huyện Côn Đảo trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Côn Đảo.

Sở TN&MT hiện đang tập trung xây dựng Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn tăng cường năng lực quan trắc môi trường nhằm chủ động trong công tác quản lý, giám sát và ứng phó sự cố môi trường, nhất là quan trắc các hồ cấp nước sinh hoạt; công khai thông tin quan trắc môi trường trên các bảng điện tử nơi công cộng, tiến tới quản lý môi trường thông minh; thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện tốt mục tiêu trong năm 2021 đề ra, thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp và đã đạt được kết quả khả quan. Trong đó, đối với công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT đã hoàn thành công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ban hành các Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho 8/8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thiện việc đo đạc, chỉnh lý, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 59/82 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: 17/17 phường/xã, TP. Vũng Tàu; 1/1 đơn vị cấp huyện, huyện Côn Đảo; 11/11 phường/xã, TP. Bà Rịa; 10/10 phường/xã, TX. Phú Mỹ; 7/7 xã/thị trấn, huyện Long Điền; 5/8 xã/thị trấn, huyện Đất Đỏ; 4/13 xã/thị trấn, huyện Xuyên Mộc... Hiện nay, Sở TN&MT đang triển khai thi công trên các địa bàn còn lại thuộc huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức. Dự kiến sẽ hoàn thành 82/82 đơn vị hành chính cấp xã trên toàn tỉnh trong quý IV/2021.

Đặc biệt, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát cụ thể tình hình thực hiện việc tách thửa, phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh, xác định rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật và đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có phương án xử lý kịp thời; cho ra mắt ứng dụng Sổ tay quản lý đất đai trên thiết bị di động (App) với tên gọi iLand; thực hiện thí điểm cấp Giấy chứng nhận “không biên giới” đối với 3 thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Bà Rịa, huyện Long Điền và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với lĩnh vực môi trường, tính đến tháng 6/2021, Sở TN&MT đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định, lấy ý kiến thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của 15 dự án trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt 10 báo cáo ĐTM của dự án; rà soát các dự án, năng lực nhà máy xử lý chất thải rắn để xem xét khả năng đáp ứng nhu cầu của tỉnh và có giải pháp hiệu quả, khả thi thu hút đầu tư việc xử lý chất thải một các đồng bộ; phối hợp với các ngành chức năng xử lý sự cố môi trường đầm nước trước cống số 6, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ; đồng thời, “mạnh tay” xử lý các cơ sở vi phạm về bảo vệ môi trường.

Về lĩnh vực tài nguyên nước, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận 33 hồ sơ xin cấp phép về tài nguyên nước. Trong đó, Sở TN&MT đã xử lý 23 hồ sơ, đang xử lý 10 hồ sơ trong hạn; tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước với số tiền phải nộp là hơn 15 triệu đồng. Sở TN&MT còn hoàn thành nghiệm thu Dự án Điều tra, đánh giá nhiễm mặn các tầng chứa nước do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại các khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa cho ra mắt ứng dụng Sổ tay quản lý đất đai trên thiết bị di động (App) với tên gọi iLand

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT cơ bản đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn gặp phải một số hạn chế, khó khăn như: Việc xác định giá đất có phần cải thiện nhưng chưa cao, tiến độ hoàn thành còn chậm.

Hay việc tiếp nhận và xử lý các dự án chậm triển khai chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài; công tác đấu giá quyền sử dụng đất và quyền khai thác khoáng sản còn chậm so với kế hoạch; nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, nhất là các cơ sở quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ còn hạn chế, nhiều cơ sở chủ yếu chỉ quan tâm đến lợi nhuận, không quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường nên vẫn còn nhiều cơ sở xả thải trực tiếp ra môi trường...

Để quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong 6 tháng cuối năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, chính sách theo pháp luật về tài nguyên và môi trường; tăng cường giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở TN&MT cũng sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Phương án sử dụng đất cấp tỉnh, phân bổ và khoanh vùng chức năng theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện và Phương án sử dụng mặt nước biển để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường nhằm phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các điểm “nóng” về môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường; rà soát, khoanh vùng các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, rủi ro xảy ra sự cố môi trường và có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xây dựng năng lực ứng phó với sự cố môi trường, các vụ việc gây ô nhiễm môi trường; hoàn thiện, trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết về bảo đảm an ninh, an toàn nguồn nước sạch đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tập trung xây dựng Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra tích hợp vào quy hoạch tỉnh; phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành Đề cương rà soát, điều chỉnh mạng lưới quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt; tiếp tục triển khai Dự án xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh...

  • Đổi mới phương thức truyền thông ngành TN&MT thời Covid-19
    Ngành TN&MT - Kim Liên - Thu Thủy (ghi) - 12:56 18/06/2021
    (TN&MT) - Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chúng ta phải đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Công tác truyền thông về ngành TN&MT phải được đổi mới mạnh mẽ, góp phần quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO