--Quảng cáo---

Sở TN&MT Tây Ninh: Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

Ngành TN&MT - 13:59 20/08/2018

(TN&MT) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tây Ninh đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Phát huy những kết quả đạt được, Sở TN&MT quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm 2018. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

chi hieu1
Bà Nguyễn Thị Hiếu - Giám đốc Sở TN&MT Tây Ninh phát biểu tại Hội nghị Sơ kết công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2018

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Giám đốc Sở TN&MT Tây Ninh đã  thường xuyên chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh Tây Ninh giao. Cụ thể, cơ bản hoàn thành tốt  công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đấu giá đất và thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đo đạc bản đồ.

Bên cạnh đó, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đã đạt trên 98% so với tỷ lệ cần cấp; mặc dù tình hình biến động đất đai, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 6 tháng đầu năm 2018 cũng đã tăng 24.591 hồ sơ, tăng 24,44% so với 6 tháng đầu năm 2017.

Sở TN&MT Tây Ninh đã triển khai thực hiện các đề án, dự án nhiệm vụ về bảo vệ môi trường năm 2018; Kế hoạch bảo vệ môi trường nước rạch Tây Ninh, sông Vàm Cỏ Đông; Kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2018. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu về môi trường thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đều đạt theo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh Tây Ninh.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai và kiến nghị; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT hoặc tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh xử lý, đã tạo được tính răn đe trong việc chấp hành pháp luật đối với các đơn vị được thanh - kiểm tra, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sở TN&MT Tây  Ninh đã xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở TN&MT đã tổ chức thanh - kiểm tra đối với 32 tổ chức và 01 cá nhân; xử phạt và tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và khoáng sản với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng; tịch thu gần 46 triệu đồng, cảnh cáo 01 tổ chức.

Song song đó, tổ chức tiếp công dân 09 trường hợp. Tổng số vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai tiếp nhận tại Sở TN&MT Tây Ninh là 06 vụ, đã giải quyết 06/06 đơn, đạt 100%. Tổng số vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai và kiến nghị phản ảnh thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT tham mưu giải quyết 08 vụ, đã báo cáo và tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh 06/08 đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai và kiến nghị phản ảnh.

Sở TN&MT Tây Ninh còn tiến hành đồng bộ công tác cải cách hành chính, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, hiện có 62/95 thủ tục đã được cắt giảm 1/3 thời gian so với quy định; cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Mặt khác, thực hiện trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh trực tiếp tại Hội trường gồm các nội dung thuộc các lĩnh vực môi trường, tài nguyên, khoáng sản; trả lời chất vấn bằng văn bản các nội dung thuộc các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Hầu hết các nội dung trả lời chất vấn của Sở TN&MT Tây Ninh đều được các đại biểu và cử tri đồng tình.

Bà Nguyễn Thị Hiếu - Giám đốc Sở TN&MT Tây Ninh cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh, trong 06 tháng đầu năm 2018, ngành TN&MT Tây Ninh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao. Về cơ bản, đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh giao.

chi hieu2
Bà Nguyễn Thị Hiếu - Giám đốc Sở TN&MT Tây Ninh trao tặng 02 Giấy khen của Sở TN&MT cho 02 Sinh viên của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân vì đã có “Thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng”

Tập trung hoàn thành công tác năm 2018

Bà Nguyễn Thị Hiếu cho hay: Đề hoàn thành nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm cũng như hoàn thành tốt công tác năm 2018, Sở TN&MT tiếp tục thực hiện Quyết định số 01 ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Quyết định số 72 ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018.

Cụ thể, về lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT Tây Ninh tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật: phấn đấu giải quyết đạt 98% tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm; tham gia thẩm định hồ sơ cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt 100% tổng số hồ sơ cần thẩm định.

Cùng với đó, tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013; công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh đúng quy định sau khi được Chính phủ phê duyệt...

Về lĩnh vực tài nguyên, Sở TN&MT Tây Ninh tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29 ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông và Chỉ thị số 03 ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền pháp luật cho từng tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật; tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo tinh thần Văn bản số 3229/UBND-KTN ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Về lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT Tây Ninh tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về môi trường và đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn quản lý môi trường cho cán bộ các cấp, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp và cảnh sát môi trường trong công tác thanh - kiểm tra và hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn cho cấp huyện, thị xã; phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý các cơ sở nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh; kiên quyết đình chỉ hoạt động những cơ sở chưa triển khai thực hiện kế hoạch.

Về công tác thanh - kiểm tra, Sở TN&MT Tây Ninh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị Quyết số 39 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Quyết định số 312 ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Song song đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 03 ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ; tổ chức các cuộc thanh, kiểm tra về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước đúng theo kế hoạch đề ra đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh và phản ánh của nhân dân...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO