--Quảng cáo---

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên

Thời sự - Theo Chinhphu.vn - 17:41 09/12/2019

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

Tại Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng.
Cụ thể, đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sơn Động, nhập toàn bộ 18,10 km2 diện tích tự nhiên, 4.448 người của xã An Châu vào thị trấn An Châu. Sau khi nhập, thị trấn An Châu có 20,22 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.416 người.

Thành lập xã Phúc Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ 20,65 km2 diện tích tự nhiên, 486 người của xã Thạch Sơn và toàn bộ 18,74 km2 diện tích tự nhiên, 1.336 người của xã Phúc Thắng. Sau khi thành lập, xã Phúc Sơn có 39,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.822 người.

Đối với huyện Lục Ngạn, nhập toàn bộ 10,14 km2 diện tích tự nhiên, 6.882 người của xã Nghĩa Hồ vào thị trấn Chũ. Sau khi nhập, thị trấn Chũ có 12,84 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.625 người…

Sau khi sắp xếp, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện và 01 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 184 xã, 10 phường và 15 thị trấn.

Tại Nghị quyết 814/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên như sau: Đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Định Hóa, nhập toàn bộ 10,28 km2 diện tích tự nhiên và 2.222 người của xã Kim Sơn vào xã Kim Phượng. Sau khi nhập, xã Kim Phượng có 22,87 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.837 người. Sau khi sắp xếp, huyện Định Hóa có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 01 thị trấn.

Đối với thành phố Sông Công, thành lập phường Châu Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ 2,37 km2 diện tích tự nhiên, 2.904 người của phường Lương Châu và toàn bộ 8,29 km2 diện tích tự nhiên, 2.724 người của xã Vinh Sơn. Sau khi thành lập, phường Châu Sơn có 10,66 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.628 người. Sau khi sắp xếp, thành phố Sông Công có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường và 03 xã.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 178 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 137 xã, 32 phường và 09 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan.
Trong đó, đối với huyện Tràng Định, điều chỉnh 11 km2 diện tích tự nhiên, 397 người của xã Bắc Ái vào xã Đề Thám. Sau khi điều chỉnh, xã Đề Thám có 50,98 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.885 người. Điều chỉnh 11,46 km2 diện tích tự nhiên 702 người của xã Bắc Ái vào xã Kim Đồng. Sau khi điều chỉnh, xã Kim Đồng có 71,37 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.782 người. Giải thể xã Bắc Ái. Sau khi sắp xếp, huyện Tràng Định có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 01 thị trấn.

Với huyện Chi Lăng, nhập toàn bộ 30,88 km2 diện tích tự nhiên, 7.429 người của xã Quang Lang vào thị trấn Đồng Mỏ. Sau khi nhập, thị trấn Đồng Mỏ có 35,64 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.275 người. Sau khi sắp xếp, huyện Chi Lăng có 20 đơn vị hành chính cấp xã gồm 18 xã và 02 thị trấn…

Sau khi sắp xếp, tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 01 thành phố; 200 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 181 xã, 05 phường và 14 thị trấn.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO