Quy định mới nhất về loại đất và đối tượng được tham giá đấu giá đất

Báo TN&MT| 13/06/2022 17:48

(TN&MT) - Tôi được biết, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố. Trong đó, có bổ sung quy định về loại đất được đấu giá và điều kiện về đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Xin hỏi, những quy định này cụ thể như thế nào?

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Đúng như bạn đã biết, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của UBND thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn. Trong đó, có bổ sung quy định về loại đất được đấu giá và điều kiện về đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. 

dau-gia-dat.jpg
Chính sách mới có hiệu lực 13/6/2022 (Ảnh minh họa)

Loại đất được đấu giá

Theo Điều 5 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND và Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND, quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất là quỹ đất theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 4/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, bao gồm:

Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Đất do UBND xã, phường, thị trấn, tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật. Trong đó, đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai, UBND cấp huyện tổ chức đấu giá sử dụng vào mục đích nông nghiệp với thời hạn 5 năm. Đối với đất bãi bồi ven sông, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, với mục đích sử dụng đất được xác định theo dự án đầu tư được phê duyệt và quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch chuyên ngành có liên quan.

Đất do các tổ chức được giao để quản lý theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 8 Luật Đất đai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Theo Điều 8 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND và Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND, đối với tổ chức phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất; cho thuê đất phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên; có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Và, phải ký quỹ theo quy định của pháp luật; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Đối với hộ gia đình, cá nhân phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất; cho thuê đất theo quy định.

Đồng thời, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Pháp luật cũng quy định cụ thể về các trường hợp không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Các trường hợp không đủ điều kiện và không đặt trước 20% giá khởi điểm như quy định trên; Các Trường hợp theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản như: Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định mới nhất về loại đất và đối tượng được tham giá đấu giá đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO