--Quảng cáo---

Quảng Ninh xử lý chất thải, rác thải nhiều kết quả khích lệ  

Quản lý chất thải rắn - T.H - 18:42 03/06/2021

(TN&MT) - Công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhiều năm qua đã được quan tâm và có nhiều chuyển biến rõ rệt. Để đạt tới mục tiêu bảo vệ môi trường phát triển bền vững hướng đến nền kinh tế tuần hoàn tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách, định hướng cho lĩnh vực này.

Theo số liệu thống kê của Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh, đến nay, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt toàn tỉnh trung bình đạt 90,9%, tương ứng khoảng 1.133,9 tấn/ngày (tỷ lệ thu gom tại khu vực đô thị đạt 96,2%, khu vực nông thôn trung bình đạt 70,7%), đáp ứng mục tiêu theo Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, 70% rác thải (khoảng 787 tấn/ngày) được xử lý bằng phương pháp chôn lấp; 26% rác thải (khoảng 295 tấn/ngày) được xử lý bằng công nghệ đốt; 2-4% lượng chất thải rắn sinh hoạt (tương đương 22 tấn/ngày) xử lý bằng phương pháp tái chế thu hồi nhựa...

Quảng Ninh hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường bền vững


Tuy nhiên, để công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Quảng Ninh được đảm bảo bền vững, hướng tới xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tỉnh đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% các loại chất thải rắn phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp nhất.

Năm 2020 tỉnh phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn giai đoạn 2019-2022. Theo đó, mục tiêu đến năm 2023, 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom; 100% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%.

Cùng với Đề án này, Quảng Ninh còn ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về quản lý chất thải, từng bước đưa công tác này hoạt động ổn định, nền nếp, tạo sự chuyển biến căn bản trong lĩnh vực này. Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ phấn đấu hết năm 2025 giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 30%; đối với khu vực nông thôn tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế...

 

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO