--Quảng cáo---
  • rac thai

Những mục tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện
Quản lý chất thải rắn - Thảo Linh - 10:50 29/07/2021
(TN&MT) - Để thực hiện được mục tiêu của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã xây dựng Đề án Tăng cường năng lực quản lý CTRSH tại Việt Nam.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO