--Quảng cáo---

Quảng Ngãi: Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Môi trường - Võ Hà - 15:06 17/02/2022

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các Sở TN&MT, NN&PT NT tổ chức các hoạt động đảm bảo duy trì, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 – 2030, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng, lồng ghép và triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước phù hợp với tình hình thực tế của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

h2-1-.jpg
Quảng Ngãi chú trọng phục hồi rừng ngập mặn 

Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước; tăng cường kiểm tra, đánh giá đối với các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn quản lý và đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả các vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn quản lý; phục hồi các vùng đất ngập nước quan trọng bị suy thoái.

Trong đó, chú trọng đến công tác xây dựng và thực hiện các cơ chế chia sẻ lợi ích trong sử dụng dịch vụ hệ sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng; kiểm kê, phân loại vùng đất ngập nước; điều tra, đánh giá giá trị các vùng đất ngập nước quan trọng theo quy định của pháp luật; quan trắc, giám sát các vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn theo thẩm quyền.

h1.jpg
Người dân có sinh kế bền vững từ rừng ngập mặn ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và thực hiện các dự án theo Quyết định số 1975/QĐ-TTg.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo duy trì, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng trong các hoạt động về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn.

Theo Sở NN&PT NT tỉnh Quảng Ngãi, địa phương hiện có 7 vùng đất ngập nước quan trọng, gồm: bàu Cá Cái và sông Đầm (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) diện tích 144,4ha rừng ngập mặn vùng nước cửa sông, ao hồ, nuôi trồng thủy sản; Đầm Nước Mặn (xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) diện tích 314ha chủ yếu đầm phá ven biển; Đầm An Khê (xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ) diện tích 446,86ha chủ yếu đầm phá ven biển; Đất ngập nước huyện Lý Sơn diện tích 843,52ha vùng ven biển nông ven bờ, thảm cỏ biển, rạn san hô, bãi vùng gian triều; Khu rừng Nà (xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức) diện tích 17,97ha chủ yếu rừng ngập nước có cây gỗ chiếm ưu thế và 2 hồ thủy điện thuộc diện tích đất ngập nước.

  • Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
    Môi trường - Theo Chinhphu.vn - 20:54 24/11/2021
    Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái của các vùng đất ngập nước, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam là quốc gia thành viên tham gia Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Công ước Ramsar).

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO