Quảng Bình: Thành lập BQL Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học

Bình Tĩnh| 18/08/2021 09:38

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình (Ban Quản lý Dự án VFBC Quảng Bình).

Theo đó, ngày 16/8/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình (Ban Quản lý Dự án VFBC Quảng Bình) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dự án sử dụng vốn từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ 2 triệu USD; vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 5.141 triệu đồng. Thời gian thực hiện Dự án 6 năm, từ năm 2021 - 2026.

Dự án VFBC Quảng Bình với mục tiêu quản lý, bảo vệ rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học.

Ban Quản lý Dự án VFBC Quảng Bình có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối điều phối chung, quản lý thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn nhân lực nêu trong văn kiện Dự án đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định của Nhà tài trợ (USAID) và quy định của pháp luật Việt Nam; được sử dụng con dấu của Chi cục Kiểm lâm và mở tài khoản để hoạt động. Văn phòng làm việc đặt tại trụ sở của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình.

Ban Quản lý Dự án VFBC Quảng Bình có 7 vị trí việc làm, tổng số lượng người làm việc theo vị trí việc làm tối đa 10 người, trong đó Giám đốc Ban Quản lý Dự án VFBC Quảng Bình có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Ban Quản lý giải thể theo Quyết định của UBND tỉnh sau khi đã hoàn thành các thủ tục kết thúc Dự án theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Thành lập BQL Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO