--Quảng cáo---

Quan trắc nước mặt: Phát hiện nhiều điểm có dấu hiệu ô nhiễm

Tài nguyên nước - 19:10 15/01/2018

(TN&MT) -Theo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia: Kết quả quan trắc nước mặt tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mới đây cho thấy nhiều chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên, phát hiện một số điểm có dấu hiệu ô nhiễm, cần có biện pháp xử lý kịp thời.  

quan trac
Ảnh minh họa

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được bố trí như sau: Trạm Phú Ninh thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Trạm An Thạnh thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ, tỉnh Phú Yên; Trạm Nha Phu thuộc lưu vực sông Ba, tỉnh Khánh Hòa. Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt. Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được bố trí như sau: Trạm Ya Yun Hạ thuộc lưu vực sông Ba, tỉnh Gia Lai; Trạm Đức Xuyên thuộc lưu vực sông Srê Pốk, tỉnh Đắk Lắk; Trạm Đại Ninh thuộc lưu vực sông Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng; Trạm Cát Tiên thuộc lưu vực sông Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Phú Ninh mới đây cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu TSS vượt giá trị giới hạn B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy: đầu tháng 11 năm 2017 chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu, đến giữa tháng chất lượng nước sông tốt hơn, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông bị suy giảm với tháng trước.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm An Thạnh cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy: chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt; chất lượng nước sông đã tốt hơn so với trước.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Nha Phu cho thấy hầu hết các chỉ tiêu nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu COD, TSS, Tổng Coliform vượt giá trị giới hạn B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy: chất lượng nước sông Dinh tại trạm Nha Phu bị ô nhiễm (do hàm lượng TSS, Tổng Coliform tăng cao), cần có biện pháp xử lý. So với trước, chất lượng nước sông Dinh đã suy giảm.

Kết quả quan trắc nước mặt tại vùng Tây Nguyên cũng cho thấy: Chất lượng nước tại trạm Ya Yun Hạ, hầu hết các chỉ tiêu nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng các chỉ tiêu TSS, Tổng Coliform vượt giá trị giới hạn B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy: đầu tháng 11 năm 2017 chất lượng nước sông tại trạm YaYun Hạ bị ô nhiễm (do hàm lượng TSS, Tổng Coliform tăng cao), tuy nhiên càng về cuối tháng chất lượng nước ngày càng tốt hơn, có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu. So với tháng trước, chất lượng nước sông đã được cải thiện hơn.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đức Xuyên, hầu hết các chỉ tiêu nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu Tổng Coliform vượt giá trị giới hạn B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).  Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trong tháng 11 năm 2017 nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm nặng, cần có các biện pháp xử lý kịp thời (do hàm lượng DO, Tổng Coliform và TSS tăng cao). So với trước, chất lượng nước sông vẫn chưa được cải thiện.

Thông qua kết quả quan trắc này, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia kiến nghị các tỉnh, thành phố có các điểm quan trắc trên cần có biện pháp kịp thời xử lý chất lượng nước nhằm đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO