Quản lý về sử dụng đất đai tại tỉnh Lai Châu

Hoàng Châu| 19/07/2022 15:28

(TN&aMT) - Đất đai là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Vì vậy, để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Lai Châu đã có nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch và quản lý đất đai.

Trong năm qua tỉnh Lai Châu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã, phường tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý về tài nguyên môi trường, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Để nâng cao công tác quản lý và sử dụng đất có hiệu quả, Sở TN&MT tỉnh Lai Châu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021-2025). Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) của tỉnh Lai Châu đảm bảo theo quy định.

Đồng thời, trình UBND tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (danh mục thu hồi đất của 15 công trình, dự án/142,01ha; chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung đối với 07 công trình, dự án/2,25ha). Bên cạnh đó, tích cực hướng dẫn các Chủ đầu tư đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

1-1-.jpg
Công tác quản lý sử dụng đất đai hiệu quả được tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm

Ông Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở đã tham mưu ban hành Quyết định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích là 3.959,47ha. Trong đó, cho 09 tổ chức thuê đất diện tích 1.908,95ha; Giao đất cho 03 tổ chức diện tích 0,147ha; Thu hồi đất của 14 tổ chức diện tích 1.965,7ha; Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 04 tổ chức diện tích 12,67ha. Cùng với đó, chuyển hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất cho 01 tổ chức, diện tích 0,17ha, Chấp thuận cho 11 Nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện 11 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý toàn diện về tài nguyên môi trường của ngành, chủ động phối hợp với các sở ngành và UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu của tỉnh Lai Châu, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc giải quyết các thủ tục giao đất, thu hồi đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của một số dự án có hồ sơ còn chậm. Tại một số địa phương, công tác kiểm tra chấp hành thủ tục đất đai có nơi còn hạn chế, thủ tục giấy tờ quyền sử dụng đất còn chồng lấn, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với tình hình thực tế và nhu cầu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

20220719_151042-1-.jpg
Một góc Thành phố Lai Châu

Trong thời gian tới, để công tác quản lý đất đai phát huy hiệu quả, Sở tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm; tập trung giải quyết đất chồng lấn của các Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện. Quản lý chặt chẽ đất đai theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp sử dụng đất sai mục đích vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai đến người dân. Ông Thạch, Giám đốc Sở TNMT cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quản lý về sử dụng đất đai tại tỉnh Lai Châu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO